Pravo na pristup informacijama

projekti

Osnovni dokumenti za korisnike:

1. Zahtjev za pristup informacijama

a) Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

b) Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Službenik za informiranje:
mr.sc. Ninoslav Luk, dipl.oec.
Telefon: 052 408 333
Fax: 052 431 659
e-mail:  ninoslav@iptpo.hr

2. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13)

3. Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

4. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i dostave informacija

a) NN 12/14

b) NN 15/14

Godišnje izvješće za 2015. godinu 

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Više pogledajte na stranici POVJERENIK ZA INFORMIRANJE