dr.sc. Kristina Brščić

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Kristina Brščić

Kontakt telefon/ mail adresa: 052/408-303, kristina@iptpo.hr

Dr.sc. Kristina Brščić diplomirala je na   Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1997. godine,   smjer agroekonomika. Magistarski rad na   poslijediplomskom studiju Ekonomika poljoprivrede na Agronomskom fakultetu u   Zagrebu obranila je 2000. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 2005.   godine, obranila je doktorsku disertaciju na Katedri za Marketing. 2002.   godine bila je na stručnom usavršavanju u SAD-u na University of Tennessee, u   okviru programa „Special Program in Rural Development“, kao stipendistica   Cochran Fellowship Program of the U.S. Department of Agriculture.

 

U Institutu radi od 2000. godine a trenutno obnaša   funkciju predstojnice Zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede. Tijekom   rada u Institutu sudjelovala je kao istraživač na više znanstvenih i   istraživačkih projekta te objavila više znanstvenih i stručnih radova. Teme istraživanja bile su usmjerene na   istraživanje ekonomskih i specifičnih marketing problema posebice vezanih uz   problematiku pojedinih poljoprivrednih proizvodnji - pčelarstva,   vinogradarstva i vinarstva, maslinarstva te agroturizma i održivog ruralnog   razvoja.

 

U Veleučilištu u Rijeci, Poljoprivrednom odjelu u   Poreču radi kao vanjski suradnik od 2001. godine, a od 2005. g. nositelj je   kolegija „Marketing pića“, „Tržište u poljoprivredi“ i „Marketing vina“. Od 2011. godine članica je nacionalnog uređivačkog   odbora znanstvenog časopisa JCEA-Journal of Central European Agriculture.

 

Članica je Hrvatskog agroekonomskog društva (HAED)   i Hrvatske udruge za marketing (CROMAR).

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235073