Ponovljeni poziv na dostavu ponuda - AGROBIORAZNOLIKOST

Znak InstitutaSvim zainteresiranim gospodarskim subjektima - Objavljen je ponovljeni Poziv na dostavu ponuda:

 

1. Poziv na dostavu ponuda - CPV: 85312320-8 Usluge savjetovanja

 

Za naslovljeni predmet nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektroničke pošte: ninoslav@iptpo.hr

 

Rok za dostavu ponuda putem pošte je 13.07.2020. u 13,00 sati.

Postupci nabave sufinancirani su iz Europskog kohezijskog i strukturnog fonda temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (referentni broj: KK.05.1.1.02). Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se temeljem odobrenog plana nabave na projektu odobrenom za sufinanciranje naziva: „Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu  i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0005