Održan drugi sastanak projektnih partnera projekta WINTER MED

U utorak, 19. svibnja 2020. godine, održan je sastanak projektnih partnera „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean  - WINTER MED“. Zbog okolnosti uzrokovanih  pandemijom COVID-19, partneri su umjesto planiranog sastanka na Cipru, održali sastanak u obliku videokonferencije.  

Read more...

Videokonferencija (Online sastanak) partnera na projektu WINTER MED

Dana 17. travnja 2020. godine održana je videokonferencija partnera na projektu „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“, koji je financiran u okviru programa Interreg MED.
 

Read more...