Institut uključen u provedbu Obzor 2020 projekta OLEUM: osiguranje kvalitete i autentičnosti maslinovog ulja

LOGO OLEUMInstitut za poljoprivredu i turizam uključen je u provedbu Obzor 2020 projekta „OLEUM - Advanced solutions for assuring the overall authenticity and quality of olive oil“ čiji je cilj razviti nove i poboljšati postojeće analitičke metode za otkrivanje prijevara maslinovog ulja te poboljšati razmjenu tehnologije uspostavljanjem široke zajednice laboratorija i institucija uključenih u kontrolu kvalitete. Poboljšanja u kvaliteti, sigurnosti i autentičnosti maslinovih ulja pojačati će povjerenje potrošača i naposljetku povećati konkurentnost tržišta maslinovih ulja iz EU.

Projekt OLEUM

EU zastava

 

 

 

 

 

 
Projekt OLEUM financira se iz Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije, Obzor 2020, pod Društveni Izazovi 2 - Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija (Ugovor o darovnici br. 635690), a ukupna vrijednost projekta je 5,3 miliona eura. Projekt je koordiniran je od strane prof. Tullie Gallina Toschi s Odjela poljoprivrednih i prehrambenih znanosti Sveučilišta u Bologni, Italija i traje četiri godine, do 31.08.2020. U provedbi projekta sudjeluje dvadeset partnera iz petnaest zemalja (Italija, Španjolska, Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Grčka, Njemačka, Nizozemska, Slovenija, Švicarska, Hrvatska, Turska, Izrael, Argentina, Kina), koji okupljaju kompetencije iz područja analize hrane, zakonodavstva hrane, inženjerstva industrijske opreme, bioinformatike, komunikacije i razmjene znanja. Među projektnim partnerima je i Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča (IPTPO), a voditeljica aktivnosti projekta OLEUM unutar Instituta je dr. sc. Karolina Brkić Bubola.
 
Ciljevi projekta OLEUM
 
Opći cilj projekta OLEUM je bolja mogućnost garancije kvalitete i autentičnosti maslinovog ulja osnaživanjem otkrivanja i poticanjem sprječavanja prijevare maslinovog ulja. Ovaj opći cilj je podržan od strane 3 strateška cilja:
 
1. Razviti nove i/ili poboljšati analitičke metoda za osiguranje kvalitete i autentičnosti maslinovog ulja.
2. Razviti online integriranu bazu podataka za osiguranje kvalitete metoda analize maslinovog ulja i podataka koji se odnose na kemijska i senzorska svojstava (OLEUM baza podataka).
3. Razviti i podržati svjetsku zajednicu iskusnih analitičkih laboratorija uključenih u analize maslinovog ulja uspostavljajući tako široku OLEUM mrežu.

 

Očekivani ishodi OLEUM istraživanja

Konzorcij je identificirao četiri glavna područja mogućeg poboljšanja na kojima treba raditi kroz istraživanje i razvoj u sektoru maslinovog ulja. OLEUM će provoditi aktivnosti istraživanja i dostaviti rezultate u ova četiri područja:

  • Zakonodavno i regulatorno: Unatoč redovitim revizijama, postojeći regulatorni okvir nije potpun ili dovoljno učinkovit u sprječavanju poznatih i novih vrsta prijevare. OLEUM će razviti niz mogućih rješenja za pomoć EU i međunarodnim regulatorima i kreatorima politike za poboljšanje regulatornih standarda.
  • Analitičko: OLEUM će revidirati postojeće analitičke metode za provjeru kvalitete maslinovog ulja i otkrivanje prijevare utvrđivanjem nedostataka i poboljšanjem njihove izvedbe i učinkovitosti (npr. poboljšanje metodologije za senzorsko ocjenjivanje poboljšavanjem ponovljivosti i razvijanjem kvantitativnog postupka kao podrške, poboljšanje osjetljivosti i upotrebljivosti analize, smanjenje vremena i troškova analize). Projekt ima za cilj identifikaciju novih analitičkih markera za otkrivanje nezakonitih mješavina, mjerenje svježine maslinovog ulja i kvalitete, kao i za praćenje sukladnosti s oznakom zemljopisnog podrijetla.
  • Usklađivanje i koordinacija: OLEUM će predložiti poboljšanja u međunarodnim propisima, uključujući potencijalne nove metode i referentne materijale i promovirati će transfer tehnologije široj analitičkoj zajednice. Web-dostupna i razumljiva Baza podataka OLEUM pohranjivati će utvrđene informacije o postojećim i novim praksama prijevare te o istraživanjima nastalima u okviru OLEUM kao i iz postojećih pouzdanih, ali fragmentiranih izvora
  • Povjerenje potrošača i tržišta: OLEUM će poboljšati povjerenja potrošača i tržišta u proizvode od maslinovog ulja razvojem jednostavnih, pouzdanih i proaktivnih višedioničkih strategija diseminacije kako bi se sačuvao imidž maslinovog ulja na globalnoj razini. Strategija će obuhvatiti ciljanu komunikaciju prema javnosti te prijenos znanja i širenja tehničkih informacija industriji, znanstvenoj zajednici i regulatornim tijelima.

Više o projektu pročitajte na stranicama projekta OLEUM te na linku - PROJEKTI INSTITUTA

oleum-baseline-RGB-adriano