OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Amorino   Poropat

Kontakt telefon / mail   adresa:052/408-325, amorino@iptpo.hr

Dr.sc. Amorino    Poropat diplomorao je 1972. godine na Arhitektonskom   fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na spomenutom fakultetu, obranio je 2002.   godine doktorski rad iz područja tehničkih znanosti u polju arhitekture i   urbanizma.

 

Radio je u općinskoj upravi nadležnoj za poslove urbanizma,   graditeljstva, stambene i komunalne poslove, kao glavni izvršitelj upravnih i   vanupravnih poslova. Za obavljanje spomenutih poslova položio je stručne   ispite za rad u upravi i gospodarstvu. U međuvremenu na drugom radnom mjestu u hoteljerstvu je   radio na investicijama. Bio je predsjednik i član niza stručnih i drugih   komisija i odbora iz djelokruga poslova svojega radnog mjesta. Izradio je   nekoliko procjena poduzeća iz djelatnosti poljoprivrede i turizma u sklopu   elaborata pretvorbe, kao i niza elaborata prostornih planova.

 

Od druge polovice 1991 godine   zaposlen je u znanstvenoj ustanovi Institut za poljoprivredu i turizam Poreč   i bavi se znanstveno istraživačkim i praktičnim radom od planiranja prostora,   procjena vlasništva, do studija   razvoja i zaštite okoliša. Sudjelovao je kao suradnik na brojnim znanstvenim   nacionalnim i međunarodnim projektima. Voditelj je znatnog broja   projekata u polju arhitekture i   urbanizma. Ovlašteni je arhitekt. Objavio je više od 50 radova iz područja   tehničkih znanosti, polja arhitektura i urbanizam, kao i područja društvenih   znanosti polja ekonomije. Svojevremeno je bio predsjednik i član radnog   tijela Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, kao i član   upravnih odbora poduzeća, komisija za ocjenu natječajnih radova i uredničkog   odbora znanstvenoistraživačke teme koju je odobrilo nadležno Ministarstvo   znanosti. Član je te društva arhitekata i   znanstvenog vijeća Instituta.

Znanstvena bibliografija istraživača:  http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=163185