OSOBNI PODACI

Ime i prezime: dr.sc. Barbara Sladonja

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-304, barbara@iptpo.hr


Dr.sc. Barbara Sladonja diplomirala je biologiju na Prirodoslovno   Matematičkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stekla je doktorsku titulu iz   prirodnih znanosti na konzorciju Sveučilišta u Firenzi, Pizi i Udinama   (Italija).

 

Radila je kao   istraživač na sveučilištima u Italiji, Izraelu, Turskoj stekavši specifična   znanja iz zaštite okoliša, menađmenta   zaštićenih prostora te odnosa ekologije i poljoprivrede.

 

Sudjelovala je kao   voditelj i/ili suradnik na brojnim znanstvenim nacionalnim i međunarodnim   projektima i objavila više od 70 radova iz područja biotehnologije.

 

Trenutačno je zaposlena   kao Predstojnik Zavoda za Poljoprivredu i prehranu.

 

Trenutačni predmet   interesa u istraživanju joj je genetika masline i loze, zaštita okoliša i   ekološka poljoprivreda. Osim znanstvenog istraživanja bavi se i edukacijom   novih generacija o održivom razvoju i zaštiti prirode.

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=230674