OSOBNI PODACI

Ime i prezime: dr.sc. Milan Oplanić

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-330, milan@iptpo.hr


Dr.sc. Milan Oplanić je 1994. godine diplomirao agroekonomiku na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij i titulu magistra znanosti stekao je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Titulu doktora znanosti stekao je 2003. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1994. godine radi na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, najprije kao znanstveni novak, a od 2003. godine kao znanstvenik, stječući specijalistička znanja iz ekonomike poljoprivredne proizvodnje.

 

Sudjelovao je kao voditelj ili suradnik na brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i tehnologijskim projektima te je u koautorstvu objavio više od 50 znanstvenih radova.

 

Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču od 2012. do 2018. godine

 

U svom radu aktivno   surađuje s gospodarstvom, državnom, županijskom i lokalnom upravom te drugim subjektima. Osobito je angažiran u područjima utvrđivanja efikasnosti korištenja proizvodnih resursa u poljoprivredi, analiza proizvodnih i ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovanja poljoprivrednih gospodarstava, kao i ekonomike investicija. Osim znanstvenog i stručnog rada sudjeluje u pripremi i realizaciji nastavne djelatnosti na Studiju vinarstva i Studiju  mediteranske poljoprivrede na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Rijeci.

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=213054