OSOBNI PODACI

Ime i prezime: dr.sc. Karolina Brkić Bubola

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-341, karolina@iptpo.hr


Dr. sc. Karolina Brkić Bubola diplomirala je studij biotehnologije, smjer   biokemijsko inženjerstvo i stekla doktorsku titulu iz biotehničkih znanosti,   polje Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu   Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Usavršavala se za stručnjaka u senzorskoj   analizi djevičanskih maslinovih ulja na sveučilištu u Ja
énu (Španjolska).

 

Od 2005. g. radi u   Institutu za poljoprivredu i turizam gdje je sudjelovala kao suradnik na   znanstvenim i stručnim nacionalnim i međunarodnim projektima vezanim uz   masline i maslinovo ulje. Do sada je objavila veći broj značajnih radova iz   tog područja.

 

Trenutačno je zaposlena   kao znanstveni suradnik u Zavodu za Poljoprivredu i prehranu. Pored toga,   voditeljica je Panela za senzorsku analizu maslinovih ulja te zamjenik   voditelja Prehrambeno-biotehnološkog laboratorija koji je akreditiran za   kontrolu kvalitete maslinovih ulja.

 

Trenutačni predmet   interesa u istraživanju joj je tehnologija prerade, dorade i skladištenja   maslinovih ulja te utjecaji različitih čimbenika na njihovu kvalitetu i   sastav, a naročito na senzorska svojstva djevičanskih maslinovih ulja i   hlapive tvari odgovorne za njihovu aromu. Osim znanstvenog istraživanja bavi   se popularizacijom znanosti i edukacijom novih generacija o značaju upotrebe   djevičanskih maslinovih ulja u prehrani i o načinima poboljšanja kvalitete   maslinovih ulja.

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=266134