OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Darko Saftić

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-326, darkos@iptpo.hr

Darko Saftić diplomirao je na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr.Mijo Mirković" u Puli, Sveučilišta u Rijeci, stekavši zvanje diplomiranog ekonomista (dipl.oec.), smjera Turizam. 2014. obranio je doktorski rad naslova "Uloga lokalne samouprave u destinacijskom menadžmentu" te je izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje ekonomije. "U srpnju 2015. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam."

Nakon diplomiranja radio je kao referent za komercijalne poslove i nabavu u trgovačkom društvu, te je od 2007. godine zaposlen na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.

Od svojeg zaposlenja na Institutu radi kao znanstveni novak – asistent na Zavodu za turizam.

Sudjelovao je kao suradnik na jednom nacionalnom znanstvenom („Valorizacija selektivnih oblika turizma u održivom razvitku ruralnih prostora“) i jednom međunarodnom znanstvenom projektu, te na međunarodnom EU IPA projektu „Wellness Istra“.

Objavio je 40 znanstvenih radova iz područja turizma u koautorstvu sa istraživačima iz raznih znanstvenih ustanova, od čega dvije autorske knjige, 5 poglavlja u knjizi, 5 znanstvena rada u znanstvenim časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka, 26 znanstvena rada u zbornicima radova s međunarodnom recenzijom, kao i dva stručna rada u stručnim skupovima te 3 stručne studije.

Predmet interesa u istraživanju su mu: turizam, selektivni oblici turizma, destinacijski menadžment, marketing u turizmu, ruralni turizam.

Znanstvena bibliografija istraživača: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299245