OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Ana težak Damijanić

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-326, tezak@iptpo.hr

Ana Težak Damijanić je diplomirala na Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu ekonomije i turizma „dr. M. Mirković“, Pula 2006. Od 2008. je zaposlena na Institutu za poljoprivredu i turizam, Poreč.

2009. upisala je Poslijediplomski doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomskom fakultetu. Područje interesa je ponašanje turista, strateški marketing u turizmu te selektivni oblici turizma.

Doktorirala je 12.06.2014. godine.

 

 

 

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302720