Zavod za turizam

Djelatnost Zavoda za turizam na Institutu za poljoprivredu i turizam obuhvaća znanstveni, nastavni i stručni rad iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije. Misija Zavoda za turizam je znanstvenoistraživački rad na području turizma i to primarno turizma na ruralnom prostoru, te selektivnih vidova turizma uz primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u praksi. U svojim istraživanjima obuhvaća problematiku valorizacije turističkih resursa na ruralnom području Istre i njihovo uključivanje u ruralni turistički proizvod. Kako su turizam i poljoprivreda u formiranju turističkog proizvoda komplementarne bitno je naglasiti da istraživanja Zavoda za turizam Instituta, na izvrstan način povezuju istraživanja svih zavoda u jednu kvalitetnu znanstveno istraživačku cjelinu.


Osim znanstvenoistraživačkog rada, zadatak Zavoda za turizam je održati kvalitetnu znanstvenu i stručnu spregu s gospodarstvom regije koja se očituje u sagledavanju regionalnog razvoja kao procesa unapređenja kvalitete življenja u okvirima nosivog kapaciteta održivih ekosustava, opskrbljivanju turističkih gospodarstvenika korisnim podacima i savjetima, poticanju modernih trendova u razvoju turističke ponude, kreiranju fonda novih spoznaja i znanja s edukacijskog motrišta, osposobljavanju i pomoći ruralnoj populaciji za konkurentni razvoj malih i srednjih agro-turističkih gospodarstava, radu na istraživačkim i razvojnim projektima u korist gospodarstva i šire zajednice te izradom studija, programa, koji direktno utječu na kvalitetno stvaranje prostornih planova. Upravo stoga bitno je naglasiti da pored aktivnosti na znanstveno istraživačkim projektima, djelatnici Zavoda aktivno sudjeluju u transferu znanstvenih spoznaja kao nositelji izrade brojnih drugih – stručnih projekata.