Riječ ravnatelja

Poštovani posjetitelji,

čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas na web stranicama Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču (Institut).

Važno je istaknuti, da je znanstveno-istraživačka djelatnost od temeljnog značenja za sveukupni svjetski razvoj pa tako i Republike Hrvatske. Stoga je Vlada Republike Hrvatske osnovala Znanstvene Institute radi ostvarivanja znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 45/09, članak 25). Iako temelji Instituta sežu još u 19. stoljeće, njegov sadašnji naziv, Institut za poljoprivredu i turizam datira iz 1989. godine. Trenutno, od 1996. godine, Institut djeluje kao javni znanstveni institut u državnom vlasništvu, a njegova primarna uloga je prema pročišćenom tekstu Statuta iz 2009. godine (Članak 6.), znanstveno-istraživačka djelatnost koja je izravno vezana uz Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Uz ovu djelatnost Institut je registriran i za obavljanje niza komercijalnih poslova iz domene poljoprivrede, turizma, arhitekture, trgovine i dr., kako je navedeno u Članku 6. pročišćenog teksta važećeg Statuta.

Obzirom na specifičnosti područja i tradiciju bavljenja poljoprivredom, a u novije doba i intenzivnom razvoju turizma, njegova je osnovna djelatnost istraživanje u području biotehničkih i društvenih znanosti. Takva je potreba odavno prepoznata, pa stoga danas u Institutu postoji značajna znanstvena, kadrovska i materijalna infrastruktura.

Na osnovu registriranih djelatnosti od novog modernog Instituta se očekuje, a za što ću se zalagati u svom mandat, da bude glavna znanstvena podrška razvoju poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma u okruženju te prepoznatljiv na nacionalnoj razini. Sve to podrazumijeva značajnije uključivanje znanja kojima Institut raspolaže u regionalne i nacionalne tranzicijske gospodarske tijekove kao i u izradu razvojnih regionalnih i nacionalnih programa. To se u prvom redu može postići kroz znanstveni i stručni napredak svih djelatnika Instituta, koji mora biti u velikoj mjeri okrenut domaćoj i međunarodnoj suradnji i u tom smislu značajnijem transferu suvremenih znanstvenih postignuća u poljoprivredu i turizam, odnosno, područja njegove znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Novi znanstveni programi Instituta moraju biti prepoznatljivi po autohtonosti svoga izvora, ali potpuno osuvremenjeni i u duhu svjetskih stremljenja. To su ključne pretpostavke kako bi Institut kao znanstvena institucija i cijelo naše gospodarstvo opstalo u sveopćoj globalizaciji. Institut mora obaviti regionalnu i nacionalnu ulogu koja mu je povjerena i prilagoditi se svjetskim kretanjima kako bi opstao kao neovisna i postao nadaleko prepoznatljiva znanstveno-istraživačka institucija za razvoj ruralnog prostora s naglaskom na poljoprivredu i turizam.

U realizaciji zacrtanih ciljeva u svom mandatu, očekujem pomoć svih zaposlenika, od znanstvenika, znanstvenih novaka, administrativnog i tehničkog osoblja, a posebno članova Upravnog vijeća. Zalagat ću se i podržavati sve aktivnosti usmjerene na dobrobit Instituta, njegovih zaposlenika i bit ću otvoren za prijedloge koji će pomoći ostvarenju gore rečenog, te osobito za nove nadolazeće napredne ideje.


Ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam

Dr.sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik