DRUGI SASTANAK PARTNERA NA PROJEKTU INHERIT

LOGO COLOUR INHERITU Murciji (Španjolska) od 30.-31.10.2018., održan je drugi po redu sastanak partnera na projektu Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT“. Domaćin i organizator sastanka bio je projektni partner - Regija Murcia.
 
 
Dvodnevnom sastanku prisustvovali su predstavnici partnera - vodeći partner Regija Peloponez (Grčka), Ministarstvo turizma Republike Hrvatske (Hrvatska), Regija Emilia Romagna (Italija), Regija Murcia - General Directorate of Natural Environment, Tourism, Culture and Environmental Council (Španjolska), Departmental Council of Herault (Francuska), Public agency for promotion of entrepreneurship and developing projects of Municipality of Izola (Slovenija), Malta Regional Development and Dialogue Foundation (Malta), University of Patras (Grčka), International Association for Mediterranean Forests (Francuska), Seneca Foundation - Science and Technology Agency for the Region Murcia (Španjolska), Park Dinarides - Network of Protected Areas (Crna Gora), Association for Preservation of the Heritage of Mertola (Portugal).
 
Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam, mr.sc. Ninoslav Luk i Marija Pičuljan mag.oec. Dnevni red sastanaka, uključivao je pregled aktivnosti u sklopu dosada odrađenih aktivnosti, način provedbe, financijsko izvješćivanje te opis radnih paketa i aktivnosti predviđenih za naredno razdoblje.
 
Naglasak je bio na tekućoj pripremi analize izvedivosti u cilju implementacije "bottom-up" pristupa za održivi turizam u MED području, koji se temelji na zaštiti prirodne baštine od štetnih učinaka masovnog turizma. Raspravljalo se o konsolidaciji znanja o učinkovitim praksama za nadzor utjecaja turizma na prirodnu baštinu i identifikaciji najboljih praksi u razvoju višedimenzionalnih itinerara na MED području.
Sastanak dan 2 WEB
Sastanak dan 1-2 W