OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

e-racunSukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18) te Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01.srpnja 2019. Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč   obvezan je zaprimati isključivo elektroničke račune za sve Ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji eRačuna. Ovo se odnosi na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave.

Dakle, od 01.07.2019. INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM, POREČ, kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, ne smije zaprimiti NIJEDAN PAPIRNATI RAČUN jer neće moći više po njemu postupiti, tj. neće moći biti plaćen. Također, niti skenirani račun u PDF formatu dostavljen mailom se ne smatra eRačunom.

Stoga,svi koji šaljete račune Institut za poljoprivredu i turizam , Poreč, morate imati ugovorenu mogućnost slanja eRačuna, a što je moguće putem informacijskih posrednika: Financijske agencije (FINA), „Moj e-račun“, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i ostali te se njima možete obratiti za mogućnost otvaranja eRačuna.