ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK PARTNERA NA PROJEKTU CASTWATER

LOGO COLOUR CASTWATERU Murciji (Španjolska), 25. rujna 2019. godine, održan je sedmi (završni) sastanak partnera na projektu „Održivo upravljanje vodom u turizmu na priobalnom području Sredozemlja - CASTWATER“ u organizaciji projektnog partnera, Euro-Mediterranean Water Institute Foundation (IEA). Sastanci projekta obično su dvodnevni, ali svi partneri su 24. lipnja 2019. godine prisustvovali Mediteranskoj konferenciji o održivom upravljanju vodnim resursima - perspektive turističkog razvoja u područjima oskudnim vodnim resursima (CASTWATER Mediterranean Conference 2019, Sustainable tourism water management - Perspectives for Tourism Development in the Mediterranean Water Scarcity Areas), koja se održavala u Murciji.
 
Jednodnevnom sastanku, prisustvovali su: vodeći partner Općina Rethymno (GR), Region of Emilia - Romagna (IT), Region of Veneto (IT), Veneto Innovazione (IT), Water board of Lemesos (CY), Euro-Mediterranean Water institute Foundation (ES), Valencia Tourism Organisation (ES), Institut za poljoprivredu i turizam (HR), Departmental council of Herault (FR), Malta regional development and dialogue foundation (MT) i Energy and water agency (MT).
 
Institut za poljoprivredu i turizam, predstavljali su dr.sc. Ana Težak Damijanić, mr.sc. Ninoslav Luk, Marija Pičuljan, mag.oec. i Danko Cvitan, bacc.ing.agr. Dnevni red sastanka, uključivao je pregled aktivnosti u sklopu dosada odrađenih radnih paketa, način provedbe, financijsko izvješćivanje te pregled aktivnosti koje je potrebno napraviti do završetka projekta (31. listopad 2019. godine). Poseban naglasak stavljen je na radni paket 5 (prijenos znanja), iz kojeg proizlazi podrška tijela javne vlasti  i pravnih osoba turističkog sektora, za istraživanje i razvoj novih, modernijih tehnologija u upravljanju vodnim resursima u Hrvatskoj. Prijenos znanja i istraživanja u okviru projekta, imaju za cilj stvaranje stručne podloge za izradu konkretnih akcijskih planova od strane tijela javne uprave i od ostalih dionika projekta. Rezultati projekta, dat će potporu politici integracije održivog upravljanja vodnim resursima u turizmu te integraciji dobrih praksi u svakodnevno poslovanje svih ciljnih skupina obuhvaćenih projektom.
 
Dr. sc. Ana Težak Damijanić, informirala je projektne partnere o provedbi aktivnosti na radnom paketu 5; kojim koordinira Institut za poljoprivredu i turizam.
 
Projekt CASTWATER odobren je za financiranje u sklopu Interreg Mediterranean 2014 - 2020 programa te predstavlja prvi MED projekt koji podupire politiku i prakticiranje održivog turizma u kontekstu postizanja efikasnosti upravljanja vodom u priobalnim područjima Sredozemlja. Projekt za cilj ima poduprijeti održivo upravljanje vodnim resursima u priobalnom području Hrvatske, poboljšanjem nadzora i procjenom performansi održivosti vodnih resursa u turističkom sektoru, kako bi se smanjio negativni utjecaj turizma na okolišnu baštinu.
 
 
Skupna 1