ODRŽANA PRVA RADIONICA PROJEKTA CASTWATER

LOGO COLOUR CASTWATERDana 4. listopada 2019. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Puli, održana je radionica u okviru projekta "Održivo upravljanje vodom u turizmu na priobalnom području Sredozemlja - CASTWATER", pod nazivom „Održivo upravljanje vodom u turizmu - jačanje uloge tijela javne vlasti". Radionicu je organizirao Institut za poljoprivredu i turizam uz potporu HGK Pula. Opći cilj projekta je poduprijeti održivo upravljanje vodnim resursima na priobalnom području Mediterana, poboljšanjem nadzora i procjenom performansi održivosti vodnih resursa u turističkom sektoru.
 
Voditeljica projekta u Institutu za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Ana Težak Damijanić, pozdravila je prisutne i naglasila važnost potpore dionika CASTWATER projekta (tijela javne vlasti i pravne osobe turističkog sektora) za istraživanje i razvoj novih, modernijih tehnologija u upravljanju vodnim resursima u Hrvatskoj. Istaknula je i kako dosadašnja istraživanja u okviru projekta i prijenos znanja, imaju za cilj stvaranje stručne podloge za izradu konkretnih akcijskih planova od strane tijela javne uprave, ali i od ostalih dionika projekta te naglasila kako će rezultati projekta, dati potporu politici integracije održivog upravljanja vodnim resursima u turizmu te integraciji dobrih praksi u svakodnevno poslovanje svih ciljnih skupina obuhvaćenih projektom.
 
Dr.sc. Ana Težak Damijanić, predstavila je realizirane aktivnosti, kao i glavne rezultate projekta. Mr.sc. Ninoslav Luk, istaknuo je važnost racionalnog korištenja vodnih resursa, s posebnim naglaskom na online aplikaciju za nadzor i procjenu održivog upravljanja vodnim resursima, jednu od glavnih rezultata projekta. Aplikacija je korisna za mala i srednja poduzeća (SME) koja imaju namjeru smanjiti vlastitu potrošnju vode i konsolidirati svoje poslovanje održivom poslovnom politikom, ali i za tijela javne vlasti, jer omogućava identifikaciju problema i procjenu ukupne potrošnje vode na područjima koja su u njihovom upravnom djelokrugu. Prihvaćanje ove aplikacije, doprinosi nastojanju regionalne i lokalne samouprave da kroz implementaciju održivog turizma na svom području, dodatno ojača segment poticanja održivog upravljanja potrošnjom vode i vodnim resursima.
 
Prof.dr.sc. Josip Rubinić (Građevinski fakultet Rijeka), govorio je o (racionalnom) upravljanju vodama u turizmu kao koncepciji prevladavanja vodnih izazova s obzirom na posljedice klimatskih promjena. Dragan Sokolović (Smart Cloud d.o.o.), predstavio je SmartAqua, sustav specijaliziranih mobilnih (iOS i Android) i web aplikacija za potrebe terenskog prikupljanja i obrade podataka u kontekstu digitalizacije terenskih podataka u vodoopskrbi i odvodnji radi učinkovitog upravljanja vodama. Zoran Ardalić (Odvodnja Poreč d.o.o.), predstavio je EU projekt Poreč „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreč", kojim se stvaraju pretpostavke dugoročne zaštite okoliša radi daljnjeg razvoja turističkog gospodarstva i podizanja kvalitete života domaćeg stanovništva, kroz najmodernija tehnička rješenja u obradi otpadnih voda koja su u stanju pratiti velike oscilacije sezonskog dotoka otpadnih voda.
 
Tijekom radionice i tijekom službenog programa Danko Cvitan, bacc.ing.agr, predstavio je glavne rezultate projekta „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja INHERIT". Budući da je ova radionica bila namjenjena između ostalog i dionicima koji svoje poslovanje djelomično temelje i na održvivom razvoju i zaštiti okoliša (NP Brijuni kao jedan oblik predstavnika tijela javnih vlasti) ovo je bila izvrsna prilika za predstavljanje projekta na događanju organiziranom od strane "treće strane".
 
Radionici je prisustvovao 41 sudionik - predstavnici lokalne i regionalne samouprave, turističkih zajednica, turističkih i komunalnih poduzeća i ostali zainteresirani za teme održivog upravljanja vodnim resursima u turizmu. Jedan od ciljeva radionice, bio je predstaviti rezultate i alate kreirane u okviru projekta, relevantnim dionicima, radi poticanja održive koncepcije upravljanja vodnih resursa u turizmu. Radionica je bila usmjerena na poticanje, odnosno, podizanje višesektorske svijesti o mogućnostima očuvanja i valorizacije vode u turizmu, kroz dijalog i razmjenu informacija a imala je za cilj i identificirati ograničenja različitih gospodarskih sektora kada se razmatra primjena vodno učinkovitih tehnologija.
 
CSWPULA1
CSWPULA2
CSWPULA3
CSWPULA4