ODRŽANA DRUGA RADIONICA PROJEKTA CASTWATER

LOGO COLOUR CASTWATERDana 25. listopada 2019. godine, u prostorijama Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, održana je radionica u okviru projekta "Održivo upravljanje vodom u turizmu na priobalnom području Sredozemlja - CASTWATER", pod nazivom „Održivo upravljanje vodom u turizmu - jačanje uloge tijela javne vlasti". Radionicu je organizirao Institut za poljoprivredu i turizam uz potporu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Opći cilj projekta je poduprijeti održivo upravljanje vodnim resursima na priobalnom području Mediterana, poboljšanjem nadzora i procjenom performansi održivosti vodnih resursa u turističkom sektoru.

 

 

Voditeljica projekta u Institutu za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Ana Težak Damijanić, pozdravila je prisutne i naglasila važnost potpore dionika CASTWATER projekta (tijela javne vlasti i pravne osobe turističkog sektora) za istraživanje i razvoj novih, modernijih tehnologija u upravljanju vodnim resursima u Hrvatskoj. Istaknula je i kako dosadašnja istraživanja u okviru projekta i prijenos znanja, imaju za cilj stvaranje stručne podloge za izradu konkretnih akcijskih planova od strane tijela javne uprave, ali i od ostalih dionika projekta te naglasila kako će rezultati projekta, dati potporu politici integracije održivog upravljanja vodnim resursima u turizmu te integraciji dobrih praksi u svakodnevno poslovanje svih ciljnih skupina obuhvaćenih projektom.

 

 

Dr.sc. Ana Težak Damijanić, predstavila je realizirane aktivnosti, kao i glavne rezultate projekta. Marija Pičuljan, mag.oec., govorila je o identificiranim obrascima potrošnje vode u turizmu na području Mediterana, kao i mjerama uštede vode, koje se ističu kao primjeri dobre prakse. Mr.sc. Ninoslav Luk, istaknuo je važnost racionalnog korištenja vodnih resursa, s posebnim naglaskom na online aplikaciju za nadzor i procjenu održivog upravljanja vodnim resursima, jednu od glavnih rezultata projekta. Aplikacija je korisna za mala i srednja poduzeća (SME) koja imaju namjeru smanjiti vlastitu potrošnju vode i konsolidirati svoje poslovanje održivom poslovnom politikom, ali i za tijela javne vlasti, jer omogućava identifikaciju problema i procjenu ukupne potrošnje vode na područjima koja su u njihovom upravnom djelokrugu. Prihvaćanje ove aplikacije, doprinosi nastojanju regionalne i lokalne samouprave da kroz implementaciju održivog turizma na svom području, dodatno ojača segment poticanja održivog upravljanja potrošnjom vode i vodnim resursima.

 

 

Prof.dr.sc. Josip Rubinić (Građevinski fakultet Rijeka), govorio je o (racionalnom) upravljanju vodama u turizmu kao koncepciji prevladavanja vodnih izazova s obzirom na posljedice klimatskih promjena. Dr.sc. Renata Grbac, predstavila je rezultate svog istraživanja o čimbenicima potrošnje vode u hotelima, na području Opatije. Dragan Sokolović (Smart Cloud d.o.o.), predstavio je SmartAqua, sustav specijaliziranih mobilnih (iOS i Android) i web aplikacija za potrebe terenskog prikupljanja i obrade podataka u kontekstu digitalizacije terenskih podataka u vodoopskrbi i odvodnji radi učinkovitog upravljanja vodama. Zoran Ardalić (Odvodnja Poreč d.o.o.), predstavio je EU projekt Poreč „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreč", kojim se stvaraju pretpostavke dugoročne zaštite okoliša radi daljnjeg razvoja turističkog gospodarstva i podizanja kvalitete života domaćeg stanovništva, kroz najmodernija tehnička rješenja u obradi otpadnih voda koja su u stanju pratiti velike oscilacije sezonskog dotoka otpadnih voda.

 

 

Tijekom radionice i tijekom službenog programa, Danko Cvitan, bacc.ing.agr, predstavio je glavne rezultate projekta „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT". Budući da je ova radionica bila namjenjena, između ostalog i dionicima koji svoje poslovanje djelomično temelje i na održivom razvoju i zaštiti okoliša ili u svom djelovanju surađuju s istima u svrhu zaštite prirodne baštine u kontekstu turizma (TZO Plitvička jezera kao jedan oblik predstavnika tijela javnih vlasti u suradnji s Nacionalnim parkom Plitvička jezera) ovo je bila izvrsna prilika za predstavljanje projekta na događanju organiziranom od strane "treće strane".

 

 

Radionici je bilo prisutno 29 sudionika - predstavnici lokalne i regionalne samouprave, turističkih zajednica, turističkih poduzeća, visokoobrazovnih institucija i ostali zainteresirani za teme održivog upravljanja vodnim resursima u turizmu. Jedan od ciljeva radionice, bio je predstaviti rezultate i alate kreirane u okviru projekta, relevantnim dionicima, radi poticanja održive koncepcije upravljanja vodnih resursa u turizmu. Radionica je bila usmjerena na poticanje, odnosno, podizanje višesektorske svijesti o mogućnostima očuvanja i valorizacije vode u turizmu, kroz dijalog i razmjenu informacija a imala je za cilj i identificirati ograničenja različitih gospodarskih sektora kada se razmatra primjena vodno učinkovitih tehnologija.

 

Opatija 1

Opatija 2

Opatija 3