INHERIT AKTIVNOST 4.4. - NOVO RUHO ŠUME SV. MARKA

LOGO COLOUR INHERITImplementacijom radnog plana na projektu INHERIT nastavlja se s obnovom šume Sv. Marka kraj Instituta za poljoprivredu i turizam. Šuma je posađena prije više od 100 godina, desetljećima je bila neopravdano zaboravljena i zapuštena, te je Institut za poljoprivredu i turizam 2013. godine pokrenuo inicijativu čišćenja i uređenja šume s konačnim ciljem postavljanja poučne staze.

Projekt INHERIT čiji je cilj promicanje održivog turizma i njegovih modela koji ublažavaju sezonalnost i rasterećuju nosive kapacitete u destinaciji, planiranjem i provedbom "bottom-up" zaštite temeljene na samoregulaciji i praćenju lokalnog stanovništva, kao i ostalih dionika u turizmu dodatno je dodatno je dao organizacijski poticaj razvoju bioraznolikosti na javnoj površini poreštine, što jača ukupan potencijal implementacija održivog modela razvoja turizma. INHERIT pristup zaštite u ovom slučaju kroz realizaciju aktivnosti 4.4. na radnom paketu 3 – Testiranje, uključivati će ključne dionike na MED regionalnoj i lokalnoj razini. Kroz projekt INHERIT sukladno navedenom nastaviti će se uređenjem šume. Stara stabla su uklonjena, a u 24.04.2020. je šuma obnovljena s 48 sadnica listopadnog i zimzelenog drveća. Budući da projekt INHERIT ima za cilj povećanje bioraznolikosti zasađene su brojne autohtone (pinija, alepski i crni bor, planika...) ali i egzotične biljke poput ginka, magnolije i katalpe. Slijedi dodatno uređenje poučne staze, postavljanje klupa, koševa te edukativnih tabeli.

IMG 20200330 091455 8

IMG 20200330 092247 1

Sadnja tulipanovca

Bager nosi biljke

Zalijevamo ginka