INHERIT - Terenski rad za potrebe teritorijalnog zoniranja - Mali Brijun kao područje testiranja

LOGO COLOUR INHERITPredstavnice Instituta za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Ana Težak Damijanić i dr.sc. Barbara Sladonja, zajedno s predstavnicima JU Nacionalnog parka Brijuni, posjetile su otok Mali Brijun. Mali Brijun je testno područje za zonacijske aktivnosti u sklopu aktivnosti A4.3 Integracija INHERITURA područja u integrirano upravljanje obalnim područjem (ICZM) i pomorsko prostorno planiranje (MSP). Terenski rad, bio je potreban za dobivanje kvalitetnih informacija za proces zonacije.

Otok Mali Brijun, jedan je od otoka unutar Nacionalnog parka Brijuni koji nije valoriziran te se njegova valorizacija planira kroz projekte INHERIT i Novo ruho Brijuna. Projekt Novo ruho Brijuna je najveći projekt u povijesti Brijuna, čime se do ljeta 2020. godine planira ulaganje u poboljšanje turističke infrastrukture i poticanje održivog korištenja prirodne baštine u NP Brijuni, dok projekt INHERIT predstavlja svojevrsnu "nadogradnju" navedenog.

Tim Instituta za poljoprivredu i turizam, trenutno radi na izradi zona zaštite na području Mali Brijun, čime će se unaprijediti i valorizirati pojedina područja otoka. Navedeno će pomoći da se održivim putem omogući stvaranje, odnosno, poboljšanje turističkih proizvoda na tom području.

MB1

MB2

MB3

MB4