SASTANAK RADNE SKUPINE PROJEKTA INHERIT

LOGO COLOUR INHERITDana 16. srpnja 2020., u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam, održan je sastanak radne skupine projekta „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT". Sastanak je održan s ciljem stvaranja novog turističko-edukativnog proizvoda u okviru održivih turističkih aktivnosti na području šume Sv. Marka, a uključivao je i terenski dio - razgled šumice Sv. Marka s dionicima.
 
U sklopu radnih aktivnosti na projektu, predviđeno je formiranje radnih skupina, koje će provesti aktivnosti očuvanja i podizanja bioraznolikosti park šume Sv. Marka te unaprjeđenje postojeće poučne staze i kreiranje novih sadržaja koji će dodatno privući zainteresiranu javnost.
 
Poznato je da ova park šuma ima velik pejzažni značaj vezano uz lokaciju Instituta koja je u neposrednoj blizini užeg sjedišta grada Poreča. U sklopu aktivnosti očuvanja i podizanja bioraznolikosti, u realizaciji je investicija koja obuhvaća sanitarnu sječu borova, sadnju biljaka, stvaranje novih šumskih staza i sl. s ciljem pružanja obogaćenog doživljaja i iskustva šume i ostalih okolnih sadržaja (vinogradi, maslinici i sl.).
 
Osim prethodno navedene aktivnosti, u tijeku je uređenje i opremanje postojeće poučne staze za posjetitelje s ciljem prezentacije prirodnih vrijednosti šume i kulturno-povijesnih vrijednosti pripadajućeg okolnog područja. Staza je otvorena za sve zainteresirane građane i turiste, no prvenstveno je namijenjena djeci iz obrazovnih institucija Poreča i šire. U procesu stvaranja novog turističko-edukativnog proizvoda na području šume Sv. Marka, sudjeluju predstavnici turističkog sektora i tijela javne vlasti, koji će doprinijeti kvalitetnijem korištenju poučne staze u turističko-edukativne svrhe.
 
Navedeno uključuje prijedloge i sugestije koji se odnose na predloženi sadržaj šume kao i edukativne materijale, nove mogućnosti ulaganja, promicanje dobrog primjera upravljanja prirodnom baštinom te novog turističko-edukativnog proizvoda na web stranicama dionika, distribucija materijala proizašlih iz projekta INHERIT i sl. Na taj način, usklađuju se interesi svih zainteresiranih strana u procesu stvaranja novog turističko-edukativnog proizvoda.
 
Sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Poreča (Irena Šker), TZG Poreč (Sara Pavlica), Valamar Riviera d.d. (Sandra Grčić), agencije Adria tourist service d.o.o. (mr.sc. Branko Avakumović) te predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Ana Težak Damijanić, dr.sc. Barbara Sladonja, mr.sc. Ninoslav Luk i Marija Pičuljan mag.oec.

IMG 20200716 100252 7

IMG 20200716 110922 5