Informacija o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto asistent

Znak Instituta

Dana 12. lipnja 2020. godine objavljen je natječaj u „Narodnim novinama" broj 68/20, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje 5 doktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti". Na radna mjesta primljeni su:

 

  1. Ena Bestulić, za rad na projektu „Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM"

  2. Nina Išić, za rad na projektu „Agrobioraznolikost-osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi"

  3. Marin Cukrov, za rad na projektu „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline - PhytoFarmOL" (UIP-2017-05-8464)

  4. Marija Pičuljan, za rad na projektu Interreg Mediterranea 2014-2020 „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja – INHERIT"

  5. Katarina Lovrečić, za rad na projektu „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED"