Logo SPRINTInstitut za poljoprivredu i turizam i dr.sc. Igor Pasković kao voditelj projekta na institutu i voditelj CSS 6 na projektu, mogu se pohvaliti iznimnim uspjehom na prijavi i dobivanju još jednog važnog projekta za našu instituciju i za Republiku Hrvatsku. Radi se o projektu iz programa OBZOR 2020. Više o samom projektu, njegovom financiranju i ciljevima istraživanja, pročitajte u nastavku teksta.
 

Naziv projekta:

Horizon 2020: Sustainable plant protection transition: a global health approach (SPRINT)

Voditelj CSS 6 i voditelj projekta na Institutu: dr.sc. Igor Pasković

Ukupan iznos projekta: 14.994.445,00EUR (financirano od strane Europske unije programa Horizon 2020)

Iznos za Institut: 155.625,00 EUR

Trajanje projekta: 1. rujna 2020. – 31.kolovoza 2025.

Kratak opis projekta:

Projekt SPRINT sastoji se od devet međusobno povezanih radnih paketa, a istraživanje o distribuciji i utjecaju sredstva za zaštitu bilja na zdravlje ekosustava, biljaka, životinja i ljudi provest će se kroz poljske pokuse, tzv. studije slučaja (Case Study Sites, CSS), na 11 različitih lokacija/država uključujući i Republiku Hrvatsku. Svaka od navedenih lokacija, imat će komponente različitih sustava proizvodnje (ekološka, konvencionalna i/ili integrirana). U projektu će sudjelovati poljoprivrednici iz 11 različitih zemalja (EU i Argentina) među kojima i istarski farmeri s istraživanjem na maslini (CSS 6). SPRINT će u istraživanje uključiti primarne kulture/usjeve i sustave proizvodnje iz različitih europskih krajeva i Argentine (soja koja se proizvodi za tržište EU) s ciljem razvoja tranzicijskih smjernica koje će omogućiti smanjenu primjenu, te istovremeno povećati svijest proizvođača i građana prema sredstvima za zaštitu bilja. Cilj je integrirati procjenu rizika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, ciljanim istraživanjem različitih metoda primjene sredstva za zaštitu bilja u različitim sustavima proizvodnje. Pratiti će se utjecaj sredstva za zaštitu bilja na zdravlje ljudi i životinja uzimanjem i analizom uzoraka urina, krvi, fecesa, nazalnog brisa te i mijeka kod životinja. Projektom će razviti, testirati, certificirati i pružiti cjelokupni globalni zdravstveni pristup integriranim procjenama utjecaja sredstava za zaštitu bilja na zdravlje ekosustava, biljaka, životinja i ljudi, temeljem 3 primarna obilježja zdravlja: fleksibilnost, proizvodnost/reprodukcija, razvoj bolesti.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici projekta SPRINT 

Pratite nas u istraživanju !