Održan treći online sastanak partnera na projektu WINTER MED

 

Dana 17. rujna 2020. godine održana je videokonferencija partnera na projektu Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“  u organizaciji vodećeg partnera projekta  ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija) s ciljem da se aktivnosti u okviru projekta nastave u planiranom okviru prilagođeno uvjetima nastalim uslijed pandemije COVID-19.

Sastanku je prisustvovalo 10 partnera na projektu: EGTC EFXINI POLI - EFXINI POLI (Grčka), Development Agency of South Aegean Region – Energeiaki S.A. - READ S.A. (Grčka), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CRPM (Francuska), Larnaca-Famagusta District Development Agency ANETEL (Cipar), Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska), Corsican Tourist Agency - ATC (Francuska), Confesercenti Toscana (Italija), Services and Navigation Mallorca - Mallorca Chamber of Commerce (Španjolska), Agency for Tourism of the Balearic Islands - AETIB (Španjolska) i Dubrovnik Neretva Regional Development Agency - DUNEA (Hrvatska). Na videokonferenciji sudjelovale su predstavnice Instituta dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha, Tina Šugar, Katarina Lovrečić, Ana Čehić i Joelle Živolić.

Na sastanku je raspravljano o dosad realiziranim te planiranim budućim aktivnostima. Partneri su prihvatili zajednički okvir za izradu regionalnih akcijskih planova, a raspravljalo se o mogućnostima organizacije radionica u koje se posebno žele uključiti lokalni dionici u turizmu, kao i  donositelji odluka u turizmu na lokalnim, regionalnim te nacionalnim razinama. Radionice će biti podloga za kreiranje mjera i daljnjih aktivnosti kako na regionalnim i nacionalnim razinama tako i na transnacionalnoj razini. Radionice će se organizirati u razdoblju od listopada 2020. do siječnja 2021. godine.

Sljedeća videokonferencija projektnih partnera održat će se tijekom listopada 2020.