LOGO COLOUR INHERITDana 8. listopada 2020., u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam, održan je sastanak radne skupine za podizanje bioraznolikosti park šume Sv. Marka, koja je formirana u sklopu projekta Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT. Cilj sastanka, bio je evaluacija napretka u stvaranju novog turističko-edukativnog proizvoda u okviru održivih turističkih aktivnosti na području šume Sv. Marka.
 
Šuma je desetljećima bila zapuštena, a njezina obnova i revitalizacija, započela je 2013. godine. Prva poučna staza, otvorena je za javnost 2014. godine. Posjetitelji staze bile su uglavnom organizirane skupine koje obuhvaćaju djecu predškolskog i školskog uzrasta, studente te posjetitelje s posebnim interesom koji posjećuju Institut u sklopu različitih stručnih aktivnosti. Tijekom 2020. godine u sklopu projekta INHERIT, izvršeno je unapređenje poučne staze te njeno otvaranje za različite skupine posjetitelja s naglaskom na individualne posjetitelje kako bi se uvažio održivi razvoj prostora. Ova park šuma ima velik pejzažni značaj vezano uz lokaciju Instituta koja je u neposrednoj blizini užeg sjedišta grada Poreča.

Radi kvalitetnijeg formiranja i provođenja potrebnih aktivnosti podizanja bioraznolikosti i stavljanja u funkciju poučne staze za lokalno stanovništvo grada Poreča i turista, formirana je radna skupina koja je uključivala Grad Poreč, Turističku zajednicu Grada Poreča, Valamar i Adria tourist service. Članovi radne skupine, predložili su načine najbolje valorizacije poučne staze i njezinih sadržaja te su iskazali interes za potporu razvoja i njenu promociju.

U sklopu aktivnosti očuvanja i podizanja bioraznolikosti, izvršena je sanitarna sječa borova te pošumljavanje s ciljem pružanja obogaćenog doživljaja i iskustva šume i ostalih okolnih sadržaja (vinogradi, maslinici i sl.). Šuma je obogaćena sadnicama crnogoričnih i bjelogoričnih stablašica i grmova. Neki od njih, autohtone su biljke Mediterana, a neki, pripadnici egzotičnih porodica koji su obogatile bioraznolikost. Obnova šume mladim stablima, učvrstit će tlo i spriječiti eroziju te smanjiti rušenje stabala prilikom jakog vjetra ili nevremena.
 
U sklopu aktivnosti razvoja poučne staze, uredila se i opremila postojeća poučna staza za posjetitelje s ciljem prezentacije prirodnih vrijednosti šume i kulturno-povijesnih vrijednosti pripadajućeg okolnog područja. Staza je dodatno označena, opremljena klupama, novim edukativnim pločama i ostalim prigodnim sadržajima informativno-edukativnog karaktera (tabele, panoi itd.). Postavljena je vrtna kućica sa svrhom pohranjivanja materijala i alata koji će služiti za promociju bioraznolikosti u šumi, pohranjivanja promotivnih materijala kojima se predstavlja sadržaj poučne staze a služit će i kao pomoćni objekt za edukaciju raznih dobnih skupina. Postavljene su i kućice za gniježđenje ptica posebno izrađene za najčešće vrste viđene u šumi te hotel za kukce koji će privući brojne kukce u šumskim zajednicama i omogućiti njihovo sigurno promatranje kroz mrežu a koji će se u potpunosti staviti u funkciju u suradnji s obrazovnim institucijama.
 
Postavljene poučne tabele, posjetiteljima nude osnovne podatke o sadržajima poučne staze i okolnog područja, dok će dodatni sadržaji do kraja godine biti dostupni u funkciji QR kodova na hrvatskom i engleskom jeziku. Veliki broj dosadašnjih posjetitelja, djeca su školske i predškolske dobi te su za njih formirani edukativno-zabavni sadržaji. Neki od njih, dostupni su online, a neke će biti moguće preuzeti za privatno korištenje ili edukativne svrhe. Edukativni sadržaji za grupne posjete, dostupni su na centralnoj točki poučne staze.
Za web 1 4.5 INHERIT