Tehnicki vjesnik Amorino 2013Dr. sc. Amorino Poropat objavio je članak "Planirane veličine parcela obiteljskih kuća u svijetu između 1952. ÷ 1992" / Planned size of a family house plot in the world between 1952 ÷ 1992. Ovaj članak obrađuje veličine planiranih rješenja obiteljske kuće u svijetu. Cilj mu je bio utvrditi okvirne veličine brojčanih mjera unutar kojih je moguća kreativna sloboda arhitektonskog stvaralaštva u izradi preliminarnih rješenja obiteljskih kuća. U članku je obrađen uzorak građevinskih parcela za obiteljske kuće iz devedeset i jednog urbanističkog rješenja. Ovi rezultati mogu se koristiti u izradi Detaljnih planova uređenja, a ujedno su solidna podloga za daljnja znanstvena istraživanja.

 

GIesco 5 2013Djelatnici našeg Instituta dr. sc. Đordano Peršurić i dr. sc. Marijan Bubola sudjelovali su na 18. međunarodnom simpoziju GiESCO (Group of International Experts of Vitivinicultural Systems for Cooperation), koji se od 8. do 12. srpnja 2013. godine održao u gradu Porto (Portugal).

 

 

ipardInstitut za poljoprivredu i turizam izradio je Lokalnu razvojnu strategiju do 2014. godine za LAG Istočna Istra temeljem koje je istom LAG-u odobreno financiranje u ukupnom iznosu od 900.000 HRK u naredne dvije godine. Voditelj radne skupine za izradu strategije bio je dr. sc. Milan Oplanić.

 

Nađena kaulerpa2Zelena alga Caulerpa racemosa porijeklom iz tropskih i umjereno toplih mora jedna je od najpoznatijih stranih morskih vrsta u Sredozemlju i vrlo je invazivna. Uvrštena je među najopasnije strane invazivne vrste u Sredozemlju jer širenjem može izazvati promjene u sastavu bentoskih zajednica određenog područja istiskujući autohtone vrste, a utječe i na fizikalne i kemijske uvjete morskog okoliša. U Sredozemnom moru prvi je put zabilježena ranih 90-ih godina uzduž libijske obale, vjerojatno je došla iz Crvenog mora. Nakon toga započelo je njezino brzo širenje Sredozemljem, a u Jadranu je prvi put zabilježena 2000. godine u Dalmaciji. U Istri je dosad nađena na nekoliko lokaliteta: Medulin, Brijuni i Vrsar koji je dosad bio najsjevernija zabilježena točka.

 

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 25. Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam, Upravno vijeće Instituta je na 12. sjednici održanoj 17.07.2013. godine donijelo odluku o imenovanju dr.sc. Deana Bana iz Pule za Ravnatelja Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Ravnatelj je izabran na mandatno razdoblje od 4 godine i mandat mu započinje sa 29.07.2013.

Valjevo HGK 201305.07.2013. u sklopu suradnje našeg Instituta sa HGK - Županijskom komorom Pula u posjetu Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča stigla je visoka delegacija iz Valjeva. 

Logo Brtonigla U subotu, 15. lipnja 2013. godine, u sklopu Festivala Istarske Malvazije održanog u Brtonigli, djelatnik našeg Instituta dr. sc. Marijan Bubola održao je predavanje na temu „Utjecaj prorjeđivanja rodnih mladica i grozdova na fenolni sastav mošta i vina Malvazije istarske“. Navedena tema dio je njegove doktorske disertacije te su kroz ovo predavanje javnosti prikazani rezultati dobiveni znanstvenoistraživačkim radom na Institutu za poljoprivredu i turizam s ciljem širenja novih spoznaja te popularizacije znanosti kod zainteresirane stručne i šire javnosti.

filtracija vinaDana 11.06.2013. u organizaciji tvrtke TIC Kontinentalis iz Minska, Scientific-practical centre for foodstuffs of  National Academy of  Sciences of  Belarus, 220037 iz Minska i tvrtke LALLEMAND u Institutu za poljoprivredu i turizam. Posjetu ove grupe stručnjaka organizirao je Tomislav Plavša dipl.ing.agr. glavni enolog našeg Instituta.

diplomaMarinela Dropulić Ružić znanstvena novakinja Instituta za poljoprivredu i turizam, doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temi: „Doprinos menadžmenta ljudskih potencijala uspješnosti hotelskih poduzeća“ pred tročlanim Povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić, prof.dr.sc. Nevenka Čavlek, dr.sc. Sanja Čižmar.

Science-et-Vie-Les-etapes-de-la-vinificationPozivmao Vas na radionicu radnog naslova „NOVE MOGUĆNOSTI U VINIFIKACIJI BIJELIH, ROSE I CRNIH VINA“, koja će se u organizaciji našeg Instituta, "Ireks Arome" d.o.o. Zagreb i tvrtke "MIKOM" d.o.o. iz Pazina, održati u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču dana 19.06.2013.

 

Detaljnije o radionici, prijavama, kontaktima i ostalim oko njene organizacije pročitajte u  PROGRAMU

Anita Pazin 2013U pazinskiom Kaštelu 23.05.2013. u sklopu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2011. do 2015. održana je radionica s temom „akcijskog plana za promicanje i unapređenje uloge i statusa žena u ruralnom području (2013 - 2020.). Ministarstvo poljoprivrede imenovalo je u svibnju 2012. radnu skupinu radi prikupljanja podataka o ženama u ruralnim područjima.

HigherKos ekipaU okviru projekta „HIGHER KOS“ koji Institut za poljoprivredu i turizam i METRIS iz Pule realiziraju zajedno s Agriculutral Research & Education Center iz Austrije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja iz Kosova od 27.05.-31.05.2013. u Raumberg-Gumpenstein, u Austriji, održan je „Higher Kos Training May 2013“ te konferencija „BE-NATUR: Better Management of NATURA 2000 Sites, Land-use management and Biodiverisity: Nature Protection – Chance for Agriculture and Promotion of Rural Areas“.

Potkategorije