Batat 7.5 2022 2Batat je višegodišnja kultura koja pripada porodici slakova (Convolvulaceae). Potječe iz Srednje i Južne Amerike. U Europi je do nedavno bio relativno nepoznata kultura te je njegova proizvodnja u Hrvatskoj tek u začecima. Zbog lošeg naziva koji dolazi iz engleskog jezika (sweet potato) krivo ga se povezuje s krumpirom, s kojim ne dijeli porodicu. U prehrani se upotrebljava kuhan ili pečen, a sadržava mnoštvo ugljikohidrata, vitamina (A, C, E, B6) i minerala (Cu, Mn, K, Fe). Budući da sadržava vrlo malo masti, idealna je prehrana svim osobama koje brinu o svom zdravlju. Ubraja se među najvažnije poljoprivredne kulture u svijetu.

Institut za poljoprivredu i turizam mora se pohvaliti da je na Pokusnom poljoprivredom imanju uzgojio, iako neslužbeno, najvaći batat u Istri težak 7.5 kilograma.

Batat 7.5 2022