VINARSKI LABORATORIJ

Vinarski laboratorij osnovan je 1985. godine i najstariji je laboratorij Instituta, a danas djeluje u sklopu Zavoda za poljoprivredu i prehranu.  U laboratoriju se paralelno obavljaju komercijalni poslovi za tržište i znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja vinogradarstva i vinarstva.

Komercijalna djelatnost Vinarskog laboratorija

Vinarski laboratorij je Rješenjem Ministarstva poljoprivrede u statusu ovlaštenog laboratorija za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize vina i drugih proizvoda od grožđa te voćnih vina, a za potrebe stavljanja u promet navedenih proizvoda (domaći promet, uvoz, izvoz).  Vinarski laboratorij akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), koja je izdala Potvrdu o akreditaciji laboratorija.  Potvrda o akreditaciji jamstvo je da su metode i rad laboratorija u cijelosti usklađeni s propisima EU, te da su Izvještaji o ispitivanju koje laboratorij izdaje važeći u EU i većem dijelu svijeta.

Područje akreditacije

Područje akreditacije obuhvaća metode potrebne za stavljanje proizvoda u promet:

 1. određivanje gustoće i relativne gustoće pri 20°C
 2. određivanje alkoholne jakosti
 3. određivanje ukupnog suhog ekstrakta
 4. određivanje reducirajućih šećera
 5. određivanje pepela
 6. određivanje pH
 7. određivanje ukupne kiselosti
 8. određivanje hlapive kiselosti
 9. određivanje slobodnog i ukupnog SO2
 10. određivanje limunske kiseline
 11. određivanje ugljikovog dioksida

Vinarski laboratorij uspješno provjerava kvalitetu svojih rezultata jednom mjesečno kroz sudjelovanje u međulaboratorijskim usporedbama sa oko 150 relevantnih svjetskih laboratorija u organizaciji akreditirane tvrtke BIPEA (Gennevilliers, Francuska).

Ostale analize i usluge

U okviru komercijalne djelatnosti laboratorij obavlja i:

 1. fizikalno-kemijske analize u svrhu kontrole proizvodnje i kvalitete proizvoda;
 2. određivanje glicerola, glukoze, fruktoze, pojedinačnih organskih kiselina, spojeva arome, fenola, itd.;
 3. probe bistrenja i stabilnosti vina;
 4. savjetodavnu djelatnost za proizvođače.

Organoleptičko (senzorno) ocjenjivanje vina

Vinarski laboratorij nudi usluge organoleptičkog (senzornog) ocjenjivanja vina i jakih alkoholnih pića za potrebe izložbi, natjecanja i sličnih manifestacija.

Vina se organoleptički ocjenjuju Metodom 100 bodova (službena OIV metoda) i/ili Buxbaum metodom (metoda 20 pozitivnih bodova). Ocjenjivanje provodi Povjerenstvo za senzorno ispitivanje sastavljeno od najmanje pet ovlaštenih certificiranih senzornih analitičara, članova službenog Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (NN 30/06, 75/07, 124/08, 48/10, 65/10,  25/11, 47/12).

Vinarski laboratorij nudi i uslugu deskriptivne (opisne) organoleptične analize u svrhu karakterizacije proizvoda.

Znanstveno-istraživačka djelatnost Vinarskog laboratorija

Znanstvenici i stručnjaci Vinarskog laboratorija sudjeluju u realizaciji znanstveno-istraživačkih, primijenjenih i razvojnih projekata. Pomoću suvremene opreme te tehnika kemijske i senzorne analize, u laboratoriju je moguće odrediti parametre kvalitete grožđa, mošta, vina i jakih alkoholnih pića (osnovni parametri, organske kiseline, glukoza i fruktoza, arome, fenoli, boja, antioksidacijska aktivnost, senzorna svojstva, itd.).

Na osnovi detaljne analize Vinarski laboratorij nudi usluge ekspertize u:

 1. karakterizaciji proizvoda i utvrđivanju pokazatelja sortnog i zemljopisnog podrijetla;
 2. optimiranju i razvoju novih tehnologija i proizvoda;
 3. kontroli proizvodnje.
 Vinarski laboratorij nudi izradu znanstveno-stručno-tehničkih elaborata kao podloge za:
 1.  isticanje dodane vrijednosti i marketinšku pripremu u svrhu diferencijacije proizvoda na tržištu;
 2. unaprjeđenje proizvodnje i kvalitete proizvoda, isticanje ciljanih značajki proizvoda, te inovacije u proizvodnji.

Oprema
Vinarski laboratorij raspolaže s vlastitom analitičkom opremom koja je pod stalnim nadzorom prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i koja omogućuje detaljnu analizu i dobivanje visokokvalitetnih podataka prihvatljivih za objavljivanje u značajnim svjetskim časopisima.

Usluge
Vinarski laboratorij svojim klijentima može ponuditi od osnovne fizikalno-kemijske analize vina do detaljne analize sastava hlapljivih spojeva arome (terpeni, norizoprenoidi, esteri, viši alkoholi, itd.), fenola (fenolne kiseline, flavan-3-oli, antocijani, itd.) i deskriptivne senzorske analize.

Publikacije
Znanstvenici i stručnjaci Vinarskog laboratorija objavljuju rezultate svog istraživačkog rada u znanstvenim i stručnim časopisima.

Projekti i suradnja
Vinarski laboratorij  sudjeluje u izvedbi različitih projekata, te surađuje s drugim institucijama.
 

CJENIK USLUGA VINARSKOG LABORATORIJA - JAKA ALKOHOLNA PIĆA - SENZORNE ANALIZE - IZLOŽBE - SPECIJALNE ANALIZE

POSTUPANJE PREMA PRITUŽBAMA - Informativne upute za korisnike usluga laboratorija