plants logoKanadska zlatošipka (Solidago canadensis L.) strana je invazivna vrsta koja raste u Istri, a ujedno i predmet istraživanja projekta PRIRODA KAO SAVEZNIK: STRANE BILJNE INVAZIVNE VRSTE KAO IZVOR FARMACEUTIKA – NATURALLY, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Istražujući potencijal ove vrste za iskorištavanje u farmaceutskoj industriji, postavili smo si još neka pitanja:

Gdje u svijetu ova vrsta raste, kao invazivna ili nativna? Koji su procesi u pozadini njene invazivnosti? Može li se fitokemijski profil povezati s biološkom aktivnošću njenih dijelova? Može li se nova stvarnost “novih ekosustava” u kojima su biološke invazije neizbježne, nekako preusmjeriti na način da radi za nas, pružajući nam neke korisne usluge? Posebno su nas zanimale usluge ekosustava poput iskorištavanja invazivnih biljnih vrsta, u ovom slučaju konkretno kanadske zlatošipke, kao sirovine za farmaceutsku i medicinsku industriju, kao izvora prirodnih herbicida i pesticida za primjenu u poljoprivredi, kao biogoriva i brojne druge.  Zapitali smo se također, mogu li ove usluge biti osnova za bioekonomiju i kako to procijeniti za pojedinu vrstu?  

Odgovore na ova, ali i brojna druga pitanja potražite u našoj novoj publikaciji, objavljenoj u časopisu Plants (IF 4.0; Q1). Pregledni je to rad u kojem smo nastojali sistematizirati najnovije uvide u biološke invazije na primjeru jedne od stranih invazivnih biljnih vrsta, u kontekstu današnjice u kojoj održivi suživot vrsta postaje neizbježan imperativ. 

Graphical abstract plants 2995682