geneticki-5Genetički laboratorij Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču osnovan je 2003. godine, s ciljem provedbe analiza potrebnih za formiranje i održavanje (zdravstvenu kontrolu) pokusnih nasada i banke gena autohtonih sorti vinove loze, maslina i drugih poljoprivrednih kultura.

Laboratorij djeluje u sklopu Zavoda za poljoprivredu i prehranu, a opremljen je osnovnom laboratorijskom opremom za zdravstvenu kontrolu te molekularnu analizu biljnog materijala.

U Genetičkom laboratoriju obavljaju se prvenstveno analize u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata u području biotehnologije, usmjerenih na očuvanje i zaštitu biljnih genetskih resursa te zaštitu podrijetla autohtonih proizvoda.

U okviru komercijalne djelatnosti laboratorij obavlja DNA analizu biljnog materijala mediteranskih kultura (maslina i vinova loza) u svrhu utvrđivanja genotipa, analize srodstva te procjene razine unutar sortne raznolikosti.

 

 Kontakti:

Telefon: +385 52 408 336
Fax: +385 52 431 659