financing

Financiranje

Sukladno članku 107. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11), Institut za poljoprivredu i turizam financira se iz:

-         državnog proračuna Republike Hrvatske

-         proračuna županija, gradova i općina

-         vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu

-         donacija

-         ostalih izvora.

Sukladno članku 4. Ugovora o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015., Institut za poljoprivredu i turizam objavljuje tablicu s iznosima odijeljenih sredstava u svrhu namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti u 2014. godini po područjima znanosti.

TABLICA 2014

TABLICA 2015