POTPIS SVEUSILISTE 107.02.2013. godine u Puli u rektoratu potpisan je Sporazum o suradnji Instituta za poljoprivredu i turizam i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Zajednički cilj sklapanja ovog vrijednog sporazuma osobito će biti istaknut kroz jačanje suradnje na prijavi i izvođenju znanstveno – istraživačkih projekata te objavljivanju znanstvenih i stručnih radova temeljem rezultata zajedničkog znanstvenog istraživanja.

POTPIS SVEUSILISTE 2Osim toga ovaj sporazum će omogućiti objema stranama bolju koordinaciju prilikom osposobljavanja znanstvenog i istraživačkog kadra, te osobito bolju komunikaciju prilikom korištenja znanstveno – istraživačkih resursa obje Institucije. Kako bi se taj sporazum implementirao u najboljoj mogućoj mjeri suradnja će se dodatno pojačati kroz organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, predavanja, studijskih putovanja i konkretne suradnje na potencijalnom kreiranju novih obrazovnih programa na području Istarske županije.

Dr.sc. Dan Ban v.d. ravnatelja Instituta i prof.dr.sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta, tijekom potpisivanja usuglasili su stav koji govori da je ovaj Sporazum bitan za Istru u cjelini, jer će se njegovom implementacijom u znanstveno – istraživački i obrazovni sustav znatno unaprijediti mogućnost kvalitetne implementacije svih principa održivog razvoja u našoj županiji i samim time omogućiti će se postavljanje čvrstih temelja promicanja održive budućnosti na ovim prostorima.