Ispis
Hitova: 6978

Sanja teran 1Iznimno smo ponosni najaviti da je početkom godine na Institutu za poljoprivredu i turizam započeo je novi vrlo važan Bilateralni znanstveno – istraživački projekt naslova „Karakterizacija sorti Teran i Refošk na osnovu ampelografskih, genetičkih i enoloških svojstava”. Voditeljica projekta je dr.sc. Sanja Radeka predstojnica Zavoda za poljoprivredu i prehranu, (suradnici na projektu: dr.sc. Đordano Peršurić, znanstveni savjetnik; dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, znanstveni savjetnik; dr.sc. Igor Lukić, znanstveni suradnik; dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni novak – viši asistent; Danijela Petrušić dipl.ing., znanstveni novak – asistent; , Sara Godena dipl.ing.agr. znanstveni novak)

Projekt je prijavljen u lipnju 2011. na Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-slovenskih znanstveno – istraživačkih projekata za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2013. godine, a prihvaćen je od strane MZOŠ u studenom 2011. Voditelj projekta u Hrvatskoj je dr.sc. Sanja Radeka, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, a nositelj projekta sa slovenske strane je dr.sc. Denis Rusjan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

Sorte Teran i/ili Refošk mogli bi biti različiti tipovi ili bi mogli biti različite sorte, iako su kod njih opažene fenotipske sličnosti. Uzgajaju se većinom u obalnom području Slovenije (vinogradarska područja Kras i Kopar), U Hrvatskoj (Istra) i u Italiji (Regija Friuli – Venecija). Tijekom stoljeća, u različitim dijelovima Istre, sorte su dobile različita imena i sinonime od kojih su najpoznatija i najčešće upotrebljavana Refošk, Teran, Teranovka, Istarski Refošk, Refosco penduncolo roso. U hrvatskom dijelu Istre proizvodi se vino sorti Teran i Refošk od različitog sadnog materijala podrijetlom iz Slovenije i Italije. U vinogradarskoj regiji Kras u Sloveniji vino PTP Teran proizvodi se od sorte Refošk i obilježeno je tradicionalnom oznakom zemljopisnog podrijetla, a ujedno se proizvodi i vino Refošk.

amp-teran copyCilj ovog projekta je opisati sorte Teran i/ili Refošk na osnovu genetičkih, ampelografskih, te enoloških svojstava kako bi se utvrdilo da li se radi o istoj ili o različitim sortama čime će se razriješiti problem imenovanja i razjasniti genetski odnos Teran i Refošk sorti/genotipa uzgojenih u hrvatskoj i slovenskoj Istri. Usporedbom sa svjetskim sortama Refosco i Terrano grupa omogućiti će se utvrđivanje njihove genetske povezanosti.

Ovaj znanstveno istraživački bilateralni projekt svojim će rezultatima dokazati još jednom koliko je karakterizacija spomenutih sorti važna na nacionalnoj razini bitna, prvenstveno kako bi se olakšala zaštita zemljopisnog podrijetla vina.