Ispis
Hitova: 5710

FAOU organizaciji regionalnog ureda „FAO“ za Europu i Centralnu Aziju te Europske komisije za poljoprivredu od 20. – 23. 02. 2012. u Rimu se održala 22 sjednica FAO/ECA WPW o ženama i obitelji u ruralnom razvoju i 15 sjednica WPW-a. Radni naslov sjednica bio je „22. expert meeting of the FAO/ECA working party on women and the family in rural development (WPW)“ i Fifteenth session of the working party on women and the family in rural development (WPW).


FAO ANITA 2012Naglasak je 22. sjednici, na kojoj je u ime Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske sudjelovala predstojnica Zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, bio na rodnoj statistici i socioekonomskom statusu žena. Tom prigodom dr.sc. Ilak Peršurić prezentirala je svoja istraživanja na power point prezentaciji o Hrvatskoj sa 50 slajdova statističkih podataka o poljoprivrednim kućanstvima, obiteljskim gospodarstvima i zaposlenim ženama u poljoprivredi. O navedenoj tematici raspravljali su svi pristupnici iz 22 države Europe te država crnomorskog slijeva ( Gruzija, Ukrajina i Rusija ).

Iz prezentiranih podataka o statističkim popisima stanovništva i popisa poljoprivrednog stanovništva prisutnih država, nastojalo se iznaći zajednički nazivnik indikatora koji bi pripomogli FAO I EU za donošenje agrarno političkih mjera usmjerenih prema ženama u poljoprivredi. Osobito je bitno naglasiti da su FAO djelatnici, prikupljeni materijal odlučili koristiti za mjere ruralnog razvoja s naglaskom na zastupljenost projekata za žene.

Iz predloženog popisa indikatora u diskusiji je raspravljano koji od indikatora predloženih od strane FAO-a jest moguće izvući iz postojećih popisa poljoprivrednog stanovništva i metode izračuna istih.

Riječ je bila o humanim resursima (dobna, spolna, obrazovna struktura, radni doprinos na gospodarstvu), korištenju poljoprivrednih površina i kapitala u poljoprivredi, te količini i vrijednosti inputa (gnojiva, kemikalija, goriva).

Kako je Istarska županija pretežno ruralnog karaktera posebno nam je bitna činjenica da u Institutu za poljoprivredu i turizam imamo znanstvenika koji je tako blisko povezan s problematikom žene u održivom ruralnom razvoju 21. stoljeća.