Ispis
Hitova: 7098

EVENT MANAGEMANTOsobito nam je drago objaviti vijest iz koje se može iščitati zalaganje naših znanstvenih novaka koji rade i napreduju na znanstveno stručnom istraživanju tijekom pisanja njihovih doktorskih disertacija. Klara Trošt mag.oec., znanstvena novakinja Instituta za poljoprivredu i turizam, Zavoda za turizam, u suradnji s doc.dr.sc. Ines Milohnić, docenticom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji objavila rad „Management Attitudes Towards Event Impacts in the Tourist Destination: the Case of Istria, Croatia“ u jednom od najcjenjenijih časopisa iz područja menadžmenta manifestacija – "Event Management".

U radu su prezentirani rezultati istraživanja stavova menadžmenta Istarske županije o značaju ekonomskih, društvenih i okolišnih učinaka manifestacija na turističku destinaciju. Također analizirana je ponuda manifestacija putem analize kalendara manifestacija turističkih zajednica Istre, po vrstama manifestacija, razdoblju održavanja i geografskom obuhvatu.

Rezultati prikazani u ovom radu predstavljaju pilot istraživanje doktorske disertacije Klare Trošt, pod naslovom „Vrednovanje manifestacija u funkciji održivog razvoja turističke destinacije“.

Pojam „turizam manifestacija“ ili „manifestacijski turizam“ nije bio široko korišten sve do kraja 80-tih godina prošlog stoljeća kada je Ured za turizam Novog Zelanda po prvi put spomenuo taj pojam (eng. event tourism), objavivši da je riječ o značajnom i brzo rastućem segmentu međunarodnog turizma, nakon čega je razvijen okvir za njegovo planiranje. U ponudi turističkih destinacija sve je više posebnih manifestacija, čije je osmišljavanje i provedba uvjetovana strateškim razlozima prije svega ekonomske naravi. No, uloga manifestacija u turističkoj ponudi destinacije značajna je i zbog njihovih turističkih, društvenih i kulturnih funkcija, kao i uloge u lokalnom i regionalnom razvoju.

Iako je riječ o iznimno značajnom segmentu turističke ponude i čimbeniku konkurentnosti destinacija, manifestacije su tek odnedavno prepoznate kao, u znanstvenom smislu interesantan fenomen. U Republici Hrvatskoj, teme menadžmenta manifestacijama i manifestacijskog turizma uopće nisu bile uže područje znanstvenog interesa domaćih istraživača, pa je i istraživački izazov tim veći.


Sažetak rada: „Management Attitudes Towards Event Impacts in the Tourist Destination: the Case of Istria, Croatia“
 
 Više o časopisu Event Management 


Znanstvena novakinja Klara Trošt prezentirala je preliminarne rezultate ovog istraživanja na kongresu Global Events Congress IV: Events and Festivals Research: State of the Art, koji se održao u srpnju 2010. godine u engleskom gradu Leedsu.

Više o samom kongresu