Naslovnica Barbara 2012Znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam i njihovi kolege vanjski suradnici objavili su u prestižnom američkom časopisu “Environmental Management”, izdavača Springer Publishing članak naslova “Introduction of participatory conservation in Croatia, residents’ perceptions: A case study from the Istrian Peninsula” / “Uvođenje aktivnog učešća zajednice u očuvanje prirodnih resursa Hrvatske, stav lokalnog stanovništva: Primjer iz Istre”

 

Palud 1

Posebno je zanimljivo da su urednici ovog američkog časopisa za naslovnicu su odabrali fotografiju zaštićenog područja Palud kraj Rovinja čime su dodatno naglasili značaj članka o Istri i Hrvatskoj.

 

Autori članka su dr.sc. Barbara Sladonja, dr.sc. Kristina Brščić, dr.sc. Danijela Poljuha, dr.sc. Neda Fanuko i dr.sc. Marina Grgurev. Časopis u kojem je objavljen ovaj članak jedan je od najpoznatijih svjetskih časopisa o zaštiti okoliša „Environmental Management“ izdavača Springer Publishing. Časopis je citiran u najznačajnijim bazama podataka (Science Citation Index, Google Scholar, CAB International, ABS Academic Journal Quality Guide, Abstracts in AGRICOLA, ASFA, Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, Current Abstracts, Current Contents/ Agriculture, Biology & Environmental Sciences i mnogim drugim).

U radu se obrađuju promjene u sustavu zaštite okoliša u Hrvatskoj u posljednjim desetljećima, posebno uzimajući u obzir tranzicijske procese i skori ulazak Hrvatske u EU te se na primjeru Istre prikazuje uvođenje novog načina zaštite prirode koji dodatno uključuje lokalnu zajednicu u aktivnosti zaštićenih prostora.

Palud 3Analiziraju se prošli modeli zaštite prirode u Hrvatskoj i predlažu novi modeli usklađeni sa svjetskim iskustvima i spoznajama. Rezultati rada obuhvaćaju obradu anketa provedenih na lokalnoj populaciji oko, i u zaštićenim područjima Istre. Zaključci upućuju na dobar smjer i namjere u zaštiti prirode u Hrvatskoj, no svako je područje posebno i potrebno je uspostaviti jedinstveni sustav zaštite uz dodatne poticaje u obliku ljudskih, tehničkih i financijskih resursa. Ovo je prvi rad objavljen u svjetskom znanstvenom časopisu sa tematikom promjene sustava zaštite prirode na primjeru Hrvatske.

Cijeli članak možete pročitati OVDJE