Prehrambeno - biotehnološki laboratorij je stručno i tehnički osposobljen za provođenje metoda ispitivanja maslinovog ulja.

Prehrambeno - biotehnološki laboratorij kao izvor metoda koristi Uredbu Komisije 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina i odgovarajućim metodama analize (OJ L 248, 5.9.1991. sa svim dopunama iizmjenama) te standardizirane metode izdane od strane  Međunarodnog savjeta za maslinu (International Olive Council, IOC) i Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organization for Standardization, ISO).

Prehrambeno - biotehnološki laboratorij - popis metoda