Datum: 01.02.2023.

Natječaj za radno mjesto: Spremačica / Viši stručni savjetnik/ca za poslovne odnose

Datum: 10.02.2023.

Natječaj za radno mjesto: Viši tehničar u vinarskom laboatoriju

Datum: 23.12.2022.

Natječaj za radno mjesto: Spremačica

Datum: 11.11.2022.

Natječaj za radno mjesto: Viši znanstveni suradnik

Datum: 26.10.2022.

Natječaj za radno mjesto: Viši znanstveni suradnik

Datum: 13.10.2022.

Natječaji za radna mjesta: Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (5 radnih mjesta) / Znanstveni savjetnik (4 radna mjesta) / Viši znanstveni suradnik (7 radnih mjesta)

Datum: 08.06.2022.

Natječaj za radno mjesto: Poslijedoktorand/ica

Datum 01.04.2022.

Natječaj za radno mjesto - jednog stručnog suradnika na projektu

Datum 09.03.2022.

Natječaj za radno mjesto - Voditelj Pokusnog poljoprivrednog imanja

Datum: 16.02.2022.

Natječaj za radno mjesto - Tehnički suradnik u poljoprivredi

Datum: 14.01.2022.

Natječaj za 4 radna mjesta: Ekonom - Domar / Tehnički suradnik u poljoprivredi / 2 viša tehničara

Datum: 22.10.2021.

Natječaj za 3 radna mjesta: Ekonom - Domar / Tehnički suradnik u poljoprivredi / Doktorand

Datum: 24.09.2021.

Natječaj: Stručni suradnik na projektu - SPRINT

Datum: 11.08.2021.

Natječaj: Stručni suradnik na projektu - CIV

Datum: 30.07.2021.

Natječaj: Voditelj/voditeljica općih, pravnih i kadrovskih poslova

Datum: 14.07.2021.

Natječaj: Stručni suradnik na projektu / Viši stručni savjentik za poslovne donose - Administrator na projektu

Datum: 09.07.2021.

Natječaj: Ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam

Datum: 09.06.2021.

Natječaj: Doktorandi - šest (6) radnih mjesta

Datum: 30.06.2021. - PONIŠTEN NATJEČAJ 06.07.2021.

Natječaj: Ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam

Datum: 07.05.2021.

Natječaj: Poslijedoktorand/ica (Znanstveni centar izvrsnosti)

Datum: 12.04.2021.

Natječaj: Voditelj/voditeljica općih, pravnih i kadrovskih poslova

Datum: 31.03.2021.

Natječaj: Poslijedoktorand/ica / Stručni suradnik/ca na EU projektima

Datum: 17.02.2021.

Natječaj: Poslijedoktorand (dva radna mjesta) / Viši tehničar na projektu (jedno radno mjesto) 

Datum: 05.02.2021.

Natječaj: Doktorand

Datum: 09.11.2020.

Natječaj: Poslijedoktorand

Datum: 15.07.2020.

Natječaj: Doktorandi - 2 radna mjesta / Stručni suradnici 2 radna mjesta / Stručni suradnik za pravne poslove 1 radno mjesto

Datum: 12.06.2020.

Natječaj: Doktorandi 5 radnih mjesta / Računovodstveni referent - 1 radno mjesto / Stručni suradnik na EU projektu - 1 radno mjesto

Datum: 04.03.2020.

Natječaj: Računovodstveni referent

Datum: 29.01.2020.

Natječaj: Ekonom - domar

Datum: 15.01.2020.

Natječaj: Stručni suradnik na projektu

Datum: 02.10.2019.

Natječaj: Znanstveni suradnik / Poslijedoktorand / Tehnički suradnik u poljoprivredi

Datum: 05.07.2019.

Natječaj: Znanstveni suradnik

Datum: 10.05.2019.

Natječaj: Poslijedoktorand

Datum: 30.01.2019.

Natječaj: Poslijedoktorand - ZCI

Datum: 11.01.2019.

Natječaj: Tehnički suradnik u poljoprivredi

Datum: 09.01.2019.

Natječaj za radno mjesto - Stručni suradnik na projektu CIV

Datum: 09.11.2018.

Natječaji za radna mjesta na projektima razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“: 3 radna mjesta

Datum: 24.08.2018.

Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik za rad u Centru za invazivne vrste

Datum: 08.08.2018.

Natječaj za radno mjesto: Tehnički suradnik u poljoprivredi

Datum: 23.07.2018.

Natječaj za radno mjesto: Tehnički suradnik u poljoprivredi

Datum: 04.07.2018.

Natječaji za radna mjesta: Znanstveni suradnik / Doktorand / Stručni suradnik na projektu

Datum: 27.04.2018.

Natječaj za radna mjesta: Doktorand - 2 radna mjesta

Datum: 06.04.2018.

Natječaj za radno mjesto: Poslijedoktorand

Datum: 16.02.2018.

Natječaj za radno mjesto: Tehnički suradnik u poljoprivredi

Datum: 14.02.2018.

Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik na EU projektima

Datum: 19.01.2018.

Natječaj za radna mjesta: Stručni suradnik na projektu 2 osobe / Viši tehničar - 1 osoba

Datum: 20.12.2017.

Natječaj za radna mjesta: Poslijedoktorand - Jedno radno mjesto / Doktorand na radnom mjestu Asistent - Jedno radno mjesto

Datum: 14.11.2017.

Javni poziv: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 1 osoba

Datum: 22.11.2017.

Natječaj za radna mjesta: Znanstveni suradnik - Jedno radno mjesto / Asistent - Dva radna mjesta

Datum: 26.09.2017.

Javni poziv: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 2 osobe

Datum: 05.09.2017.

Javni poziv: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 2 osobe

Datum: 25.08.2017.

Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik na EU projektima

Datum: 07.07.2017.

Javni poziv: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 2 osobe

Datum: 26.05.2017.

Natječaj za radno mjesto: Tehnički suradnik u poljoprivredi

Datum: 05.05.2017.

Natječaj za radno mjesto: RAVNATELJ INSTITUTA

Datum: 05.04.2017.

Natječaj za radna mjesta: Poslijedoktorand i viši tehničar

Datum: 17.03.2017.

Natječaj za radno mjesto: Računovodstveni referent

Datum: 03.03.2017.

Natječaj za dva radna mjesta: Stručni suradnik na projektima

Datum: 25.01.2017.

Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik na projektima

Datum: 13.12.2016.

Natječaj za radno mjesto: Viši znanstveni suradnik, polje prehrambena tehnologija ili biotehnologija

Datum: 16.11.2016.

Natječaj za radno mjesto: Viši tehničar

Datum: 02.12.2016.

Javni poziv: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Genetički laboratorij 1 osoba

Datum: 25.10.2016.

Javni poziv: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Genetički laboratorij 1 osoba

Datum: 23.08.2016.

Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

Datum: 14.07.2016.

Javni poziv: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 3 osobe

Javni poziv se produžava do 28.09.2016. za radna mjesta pod 1., 3. i 5.     

Datum: 27.07.2016.

Natječaj za radno mjesto: Stručni referent

Datum: 14.07.2016.

Javni poziv: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 5 osoba

Datum: 11.07.2016.

Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik za rad u Genetičkom laboratoriju

Datum: 21.06.2016.

Natječaj za radno mjesto:  Asistent  

Datum: 16.05.2016.

1. znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda,

 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH) i uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (dostupan na mrežnim stranicama Instituta http://www. iptpo.hr) te imati proveden izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i znanstvenom zvanju, sažetak znanstvene djelatnosti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

2. poslijedoktorand, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili biotehnologija, 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme od 4 godine

Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i moraju imati završen doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili biotehnologija Prednost će imati kandidati koji imaju više iskustva u radu na znanstvenoistraživačkim projektima i veći broj radova indeksiranih u WOS-u.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i sažetak znanstvene i stručne djelatnosti s popisom radova.

3. doktorand - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju,

u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, najdulje na 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti. Rad će se odvijati na projektu „Razjašnjavanje sortne tipičnosti vina i maslinovog ulja od hrvatskih domaćih sorti“.

Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam“ iz područja biotehničkih znanosti, studijski smjer Prehrambena tehnologija, znanstveno polje prehrambena tehnologija; ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na navedeni doktorski studij, odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu; odlično znanje rada na računalu.

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u polju prehrambene tehnologije, posebno u području teme projekta; sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju prehrambena tehnologija, posebno u području teme projekta, laboratorijsko iskustvo u radu s instrumentalnim tehnikama analize (plinska kromatografija, tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti, masena spektrometrija).

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju, potvrdu o prosjeku ocjena i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za upis na navedeni doktorski studij te dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je primjenljivo).

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom «Za natječaj » uz navođenje naziva radnog mjesta.

URBROJ: 0147-16-325

 

 

Datum: 09.03.2016.

Računovodstveni referent

Datum: 01.03.2016.

Natječaji za radna mjesta na određeno vrijeme

Datum: 19.11.2015.

Natjačaj za radna mjesta:

  1. znanstveni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 2 izvršitelja/ice
  2. znanstveni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, 1 izvršitelj/ic
  3. znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 izvršitelj/ica.

Datum: 19.10.2015.

JAVNI POZIV za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Institutu za poljoprivredu i turizam

Datum: 07.09.2015.

JAVNI POZIV za prijam 2 polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Institutu za poljoprivredu i turizam

Datum: 10.07.2015.

JAVNI POZIV za prijam 4 polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Institutu za poljoprivredu i turizam

Datum: 09.06.2015.

Znanstveni savjetnik

Datum: 10.02.2015.

Stručni suradnik na projektu

Datum: 04.02.2015.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Institutu za poljoprivredu i turizam

Datum: 09.01.2015.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Institutu za poljoprivredu i turizam

Datum: 09.01.2015.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Institutu za poljoprivredu i turizam

Datum: 03.12.2014.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Institutu za poljoprivredu i turizam

 

Datum: 15.09.2014.

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, K. Huguesa 8, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto:

stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, područje biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, za rad u Prehrambeno-biotehnološkom laboratoriju Zavoda za poljoprivredu i prehranu, 1 izvršitelj/ica

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog/roditeljskog dopusta), u punom radnom vremenu.

Uvjeti: VSS stečena prema ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, prehrambeno inženjerstvo.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslik domovnice ili osobne iskaznice i preslik diplome o stručnoj spremi.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava s dokumentacijom je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se šalju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom «Za natječaj».

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Datum: 22.08.2014.

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Institutu za poljoprivredu i turizam

Osoba se prima na stručno osposobljavanje u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom na radno mjesto stručni suradnik/ca – 1 polaznik/ca, za rad u Zavodu za poljoprivredu i prehranu.

Uvjeti:

- VSS, završen diplomski sveučilišni studij agronomske struke, smjer fitomedicina

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu (Internet i MS Office)

Osobe koje se jave na Javni poziv trebaju ispunjavati uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja i to: da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor. Izabrani kandidat ne zasniva radni odnos i ne prima plaću, a prima naknade koje osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Uz prijavu na Javni poziv obavezno je dostaviti: životopis (vlastoručno potpisan), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome), presliku domovnice, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dokaz da je osoba duže od 30 dana prijavljena kao nezaposlena pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, K. Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“.

Datum: 30.07.2014.

Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Institutu za poljoprivredu i turizam

Osoba se prima na stručno osposobljavanje u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom na radno mjesto stručni suradnik/ca – 1 polaznik/ca, za rad u Prehrambeno-biotehnološkom laboratoriju.

Uvjeti:

- VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prehrambene, kemijske ili farmaceutske struke

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu (Internet i MS Office)

Osobe koje se jave na Javni poziv trebaju ispunjavati uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja i to: da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

S kandidatima izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor. Izabrani kandidat ne zasniva radni odnos i ne prima plaću, a prima naknade koje osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prije zaključivanja pisanog ugovora, primljena osoba se upućuje na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova.

Uz prijavu na Javni poziv obavezno je dostaviti: životopis (vlastoručno potpisan), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome), presliku domovnice, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dokaz da je osoba duže od 30 dana prijavljena kao nezaposlena pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, K. Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“.


Datum: 18.07.2014.

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, Karla Huguesa 8, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem na sistematizirano radno mjesto:

- računovodstveni referent (radno mjesto III. vrste)– 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca.

Uvjeti: SSS ekonomske ili druge struke uz radno iskustvo od najmanje godinu dana na odgovarajućim poslovima

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis,
- domovnicu ili osobnu kartu (preslik)
- dokaz o stručnoj spremi (preslik)
- dokaz o radnom iskustvu (preslik).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave slati na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, K. Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom “za natječaj”.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru

Datum: 18.06.2014.

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, Karla Huguesa 8, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem na radno mjesto:

- tehnički suradniku poljoprivredi – 1 izvršitelj, za rad na Pokusnom poljoprivrednom imanju, uz probni rad od dva mjeseca.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika.

Uvjet: SSS poljoprivredne struke

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu (preslik) i dokaz o stručnoj spremi (preslik)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, K. Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom “za natječaj”.

Datum: 20.02.2014.

Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Poreč, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sistematiziranog znanstvenog radnog mjesta:

- znanstveni savjetnik, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, 1 izvršitelj/ica

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom i obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, sukladno Zakonu.

Pristupnici trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i imati izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj, dosadašnje kretanje i radno iskustvo u službi), preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti, preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 41. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i kratak sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom «Za natječaj ».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Datum: 21.01.2014.

Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Poreč, raspisuje

NATJEČAJ

 za popunu znanstvenih radnih mjesta:

1. viši znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 izvršitelj

2. znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom i obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto.

Pristupnici trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i imati izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za radno mjesto pod 1., odnosno znanstveni suradnik za radno mjesto pod 2.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj, dosadašnje kretanje i radno iskustvo u službi), preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti, preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje, dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 41. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za radno mjesto pod 1. i kratak sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom «Za natječaj ».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru

Datum: 18.11.2013.

Institut za poljoprivredu i turizam , Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ Institut za poljoprivredu i turizam prima polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom i to:

- jednu osobu sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ekologije i zaštite prirode, koja će se osposobljavati za poslove terenskog istraživanja u području ekologije, obrade podataka i prijave projekata.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje nemaju više od jedne godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale i koje imaju traženu stručnu spremu.

S osobom izabranom po ovom Javnom pozivu sklapa se pisani ugovor kojim će se utvrditi prava i obveze. Izabrani kandidat ne zasniva radni odnos i ne prima plaću, a prima naknade koje osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Uz prijavu na Javni poziva pristupnik treba priložiti: životopis (vlastoručno potpisan), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik), dokaze da je više od mjesec dana prijavljen na Zavod za zapošljavanje i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao (original). Izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalni dokument kojim dokazuje stečenu stručnu spremu.

Ovaj poziv biti će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Instituta. Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave, na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, K. Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem.

Datum: 31.07.2013.

Instituta za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Poreč, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog znanstvenog radnog mjesta, na neodređeno vrijeme:

  1. znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, za rad na znanstvenom projektu „Karakterizacija autohtonih sorti maslina u Istri“, 1 izvršitelj.

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 63/11) i izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti, preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik i kratak sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom «Za natječaj-znanstveni suradnik».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Datum: 05.07.2013.
 

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, Karla Huguesa 8, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam

1. Za ravnatelja/icu Instituta može biti imenovana osoba koja je izabrana u znanstveno zvanje iz područja djelatnosti Instituta s najmanje 5 godina radnog iskustva u istim.

2. Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis koji sadrži opće podatke, podatke o školovanju, stečenoj spremi i akademskom stupnju, dosadašnjem radnom iskustvu te poznavanju stranih jezika,

- diplomu o akademskom stupnju,

- odluku o izboru u znanstveno zvanje,

- popis znanstvenih i stručnih radova,

- dokaz o traženom radnom iskustvu,

- plan i program rada i razvoja Instituta u narednom četverogodišnjem razdoblju te

- uvjerenje suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Dokumenti se prilažu u preslici, osim uvjerenja suda koje se prilaže u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Izabrani pristupnik/ca dužan/na je na zahtjev predočiti izvornike dokumenata.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

3. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

4. Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, u

zatvorenoj omotnici, na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, Karla Huguesa 8, s

naznakom: „Za Natječajni odbor za izbor ravnatelja/ice Instituta”.

Pristupnici/ce će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava

Datum: 25.04.2013.
Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču objavljuje:
JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Institutu za poljoprivredu i turizam
Osobe se primaju na stručno osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom za sljedeće radno mjesto:

 - stručni suradnik/ca – 2 polaznika/ce, za rad u laboratoriju Zavoda za poljoprivredu i prehranu

Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij prehrambenog ili kemijskog smjera (zvanje: mag.ing. tech.aliment. ili mag.chem.) ili odgovarajuća VSS
- znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na osobnom računalu (Internet i MS Office)

Osobe trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

S kandidatima izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor. Izabrani kandidati ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, a primaju naknadu za prijevoz koju osigurava Institut i naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Uz prijavu na Javni poziv obavezno je dostaviti: životopis (vlastoručno potpisan), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), presliku domovnice i presliku radne knjižice.

Osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u roku od 7 dana od dana objave Javnog poziva putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, K. Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“

Datum: 14.08.2012.

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, Karla Huguesa 8, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta, na neodređeno vrijeme:

1.znanstveni savjetnik, prvi izbor, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za radna znanstvenom projektu „Valorizacija selektivnih oblika turizma u održivom razvitku ruralnih prostora“, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik.

2. stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - analitičar, za obavljanje kemijskih analiza tla, bilja, pića i prehrambenih proizvoda i drugih poslova u skladu s djelatnošću Instituta, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: izbor u stručno zvanje stručni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili područje prirodnih znanosti, polje kemija, odgovarajućeg programa

3. viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – vinar, zaobavljanje stručnih poslova vezano za istraživanja u vinarstvu i vinogradarstvu i drugih poslova u skladu s djelatnošću Instituta, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: izbor u stručno zvanje viši stručni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, odgovarajućeg programa

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod 1. treba priložiti: životopis, preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti, preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik i kratak sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.
Uz prijavu na natječaj za radna mjesta pod 2. i 3. potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) i preslik odluke o izboru u odgovarajuće stručno zvanje.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, K. Huguesa 8, s naznakom «Za natječaj».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.                                                                                                  Datum: 30.07.2012.

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog znanstvenog radnog mjesta, na neodređeno vrijeme:
  1. znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad na znanstvenom projektu „Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena“, 1 izvršitelj.

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ((„Narodne novine“, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 63/11) i izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti, preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik i kratak sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, K. Huguesa 8, s naznakom «Za natječaj».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.


Datum: 27.07.2012.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču od 27.07.2012. godine, Institut za poljoprivredu i turizam objavljuje poništenje natječajaza izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču na četiri godine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 78/12 od 13.07.2012. godine, Glasu Istre od 13.07.2012., na internetskoj stranici Instituta i na oglasnoj ploči Instituta.

Datum: 13.07.2012.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču

1. Za ravnatelja/icu Instituta može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- koja je izabrana u znanstveno zvanje iz područja djelatnosti Instituta
- koja ima 5 godina radnog iskustva u rukovođenju ili radu na rukovodećim radnim mjestima.
- da predloži jasnu koncepciju ostvarenja programa rada i razvoja IPTPO-a
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika

Uvjeti iz točke 1. dokazuju se:

- pisanim programom ostvarenja rada i razvoja IPTPO-a s prijedlozima konkretnih mjera koje će poduzeti za ispunjavanje ciljeva znanstvene i poslovne politike IPTPO-a, 
- vođenjem nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata,
- rukovodećim funkcijama
- iskustvom u vođenju istraživačkih jedinica

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis koji sadrži opće podatke, podatke o školovanju, stečenoj spremi i akademskom stupnju te dosadašnjem radnom iskustvu na rukovodećim  položajima,
- diplomu o akademskom stupnju, 
- ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju uvjeti iz točke 1. te
- uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).


Program rada kandidat za ravnatelja/icu izlaže pred Upravnim i Znanstvenim vijećem IPTPO-a

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, K Huguesa 8, Poreč s naznakom: „Za Stručno povjerenstvo za izbor ravnatelja Instituta”.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.Datum: 04.06.2012.

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču raspisuje 

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano radno mjesto spremačica - radno mjesto IV. vrste,
1 izvršitelj/ica
Uvjeti: završena osnovna škola i zdravstvena sposobnost
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslik domovnice, preslik svjedodžbe o završenoj školi i preslik radne knjižice.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, K. Huguesa 8, s naznakom «Natječaj za radno mjesto spremačice».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.Datum 03.04.2012.

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta, na neodređeno vrijeme:
1. znanstveni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad na znanstvenom projektu „Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena“, vinogradarstvo, 1 izvršitelj

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik - područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda
 
2. viši znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad na znanstvenom projektu „Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena“, vinarstvo, 1 izvršitelj

Uvjeti:prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik - područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti
- preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje
- kratak sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, K. Huguesa 8, s naznakom «Za natječaj».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.