LOGO COLOUR MITOMEDU Firenci, 18. siječnja 2018. godine, održan je sastanak partnera na projektu INTERREG Mediteran „Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+ (Modeli integriranih oblika turizma na Mediteranu plus). 

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici partnera: Association of Tuscan Municipalities – ANCI (Italija), National Research Council – Institute of Biometerology - CNR-IBIMET (Italija), Larnaca – Famagusta District Development Agency - ANETEL (Cipar), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CRPM (Francuska), University of Girona (Španjolska), Public Enterprise for the Management of Tourism and Sport of Andalusia (Španjolska), The Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism - NECSTouR (Belgija) i Region of Tuscany (Italija) kao vodeći partner i domaćin sastanka.
 
 
Predstavnice Instituta dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha i Tina Šugar, mag.ing.agr. prezentirale su provedene projektne aktivnosti te Pilot aktivnosti 1 i 2 koje su u tijeku. Predstavljeni su planovi za uređenje plaža u destinacijama (Poreč, Novigrad i Labin-Rabac) u svrhu implementacije modela „Zelene plaže“.
 
 
Na radnom sastanku prezentirane su provedene aktivnosti svih partnera, za Pilot aktivnost 1 predstavljena je web platforma projekta koja će služiti za prezentaciju pokazatelja održivog turizma i dosadašnje stanje prikupljanja indikatora. U okviru Pilot aktivnosti 2 prikazane su planirane aktivnosti za buduće uređenje plaža („Zelena plaža“) u Istri i Toskani te se raspravljalo o izboru dizajna za zelenu zastavu. U sklopu sastanka prezentirane su kratke upute o potrebnim materijalima za buduće objave na društvenim mrežama projekta MITOMED+ koje vodi stručni tim.
 
 
Početkom travnja planira se idući sastanak partnera u Málagi (Španjolska).

M Firenza 2018

M Firenza 2018 2

M Firenza 2018 3