Festival samoniklog bilja 2018U sklopu 9. Festivala samoniklog bilja održanog u Kršanu 28.-29.4. održan je okrugli stol na kojem se razgovaralo o stanju, smjernicama, potencijalima te suradnji i razvoju sektora ljekovitog i aromatičnog bilja u Istri. U sklopu okruglog stola su sudjelovale dvije predstavnice Instituta za poljoprivredu i turizam. Ostali sudionici Okruglog stola su bili predstavnici UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, općina Kršan i Lanišće, SŠ Mate Balota iz Poreča, Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta, Udruge proizvođača istarskog češnjaka te proizvođači i prerađivači ljekovitog i aromatičnog bilja.
 
Predstavnice Instituta za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Ana Težak Damijanić i Jana Klanjac, mag.ing.agr. prezentirale su rezultate studije „Elaborat analize tržišta za uzgoj i preradu ljekovitog i aromatičnog (začinskog) bilja u Istarskoj županiji“, koja je prošle godine izrađena za UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije. Elaboratom je utvrđeno stanje na tržištu za uzgoj i preradu ljekovitog i aromatičnog (začinskog) bilja u Istarskoj županiji. Fokus Elaborata su bili poslovni subjekti koji uzgajaju i prodaju ljekovito i aromatično (začinsko) bilje, registrirani su u Istarskoj županiji, imaju minimalno 1.000 m2 površine pod ljekovitim i aromatičnim (začinskim) biljem te prodaju sirovinu ili finalne proizvode na tržištu.
 
 
U sklopu prezentacije dr.sc. Ana Težak Damijanić iznijela je početne osnove Elaborata, ekonomsku analizu uzgoja češnjaka i lavandina te marketinške aspekte ovog sektora, dok je Jana Klanjac, mag.ing.agr. navela stanje u primjeni agrotehničkih mjera u uzgoju češnjaka, lavandina/lavande, smilja, ružmarina i kadulje u Istarskoj županiji te je iznijela preporučenu tehnologiju uzgoja komorača i lovora. Također je prezentirala i utvrđene oblike dorade i prerade koji proizvođači primjenjuju u ovom sektoru u Istarskoj županiji.