LOGO COLOUR MITOMEDDana, 08. 05. 2018. u Institutu je održan sastanak s predstavnicima gradova: Poreč, Novigrad i Labin u sklopu projekta INTERREG Mediteran MITOMED+ „Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+“ (Modeli integriranog turizma na Mediteranu plus).  
 
 
 
Na sastanku se raspravljalo o provedbi i evaluaciji aktivnosti na projektu. Ukratko su prezentirane aktivnosti vezane uz prikupljanje i unošenje podataka na internetsku platformu koja pruža korisne mogućnosti za Pilot destinacije. Raspravljalo se o opremanju plaža prema modelu „Zelena plaža“ i vremenskim rokovima postavljanja opreme na plaže. Imenovani su članovi povjerenstva za ocjenu plaža prema modelu „Zelena plaža“. Najavljene su nadolazeće aktivnosti na projektu te sastanak projektnih partnera MITOMED+ koji će se održati u Poreču 4. i 5. rujna 2018. godine.
20180508 095434
20180508 095738