LOGO COLOUR MITOMEDU okviru projekta INTERREG Mediteran MITOMED+ „Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+“ (Modeli integriranog turizma na Mediteranu plus) završena je projektna aktivnost implementacije modela „Zelena plaža“ u Istri na plažama Gradsko kupalište (Poreč), Karpinjan (Novigrad) i Girandella (Rabac). Više informacija o modelu “Zelene plaže”, svim kategorijama (kvaliteta vode za kupanje, kvaliteta plaže, sigurnost, održivost, pristupačnost plaže, informiranje i educiranje, zeleni sadržaji i ekološko uređenje te upravljanje plažom) i kriterijima možete pronaći u BROŠURI “Zelene plaže.
 
 
 
 
Za sve dodatne informacije o implementaciji modela možete se obratiti sljedećim kontakt osobama: dr. sc. Kristina Brščić, kristina@iptpo.hr, 052/408 303; dr. sc. Danijela Poljuha, danijela@iptpo.hr, 052/408 336:; Tina Šugar, mag. ing. agr., tina@iptpo.hr, 052/408 308