LOGO COLOUR MITOMEDSastanak suradnika i lokalnih partnera na projektu INTERREG Mediteran „Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+ (Modeli integriranih oblika turizma na Mediteranu plus), održan je dana 28. veljače 2019. godine u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam.

 

 

Sastanak partnera održan je radi dogovora o aktivnostima koje će se provoditi tijekom 2019. godine, a koje se odnose na izračun i unos pokazatelja održivog turizma na platformu projekta te uređenju plaža prema modelu Zelena plaža. U okviru sastanaka partnerima su prezentirani rezultati provedenog istraživanja u 2018. godini. Istraživanje je provedeno na plažama na kojima je testiran model Zelena plaža i koje su prošle godine dobile oznaku Zelena plaža MITOMED+: Gradsko kupalište u Poreču, Karpinjan u Novigradu i Girandella u Rapcu, i to:.„Stavovi i zadovoljstvo turista i posjetitelja odredištem prema ETIS upitniku (Poreč, Novigrad, Labin/Rabac)“ i Zadovoljstvo korisnika zelenim plažama“.  
 
20190228 111207
20190228 111145