U Gironi, od 17. – 20. rujna 2019. godine održala se međunarodna znanstvena konferencija „ATLAS Annual Conference 2019, Tourism Transformations“ u organizaciji The Association for Tourism and Leisure Education and Research (ATLAS) i Fakulteta za turizam Sveučilišta u Gironi (https://www.udg.edu/en/). Na konferenciji je od 18. – 20. rujna 2019. godine prezentiran veliki broj znanstvenih radova iz različitih područja u turizmu. U okviru konferencije, predstavnica Instituta, Tina Šugar, prezentirala je rad autorica Brščić, K. & Šugar, T. pod nazivom “Tourists’ satisfaction as an indicator of sustainable tourism in Istria (Croatia)” koji je rezultat istraživanja provedenih u okviru Interreg Mediteran MITOMED+ projekta. Više o samoj konferenciji moguće je pronaći na linku konferencije.

Sažetak rada dostupan je na linku ATLAS Abstract book Girona 2019 http://www.atlas-euro.org/LinkClick.aspx?fileticket=5fQ2qThc2lY%3d&tabid=313&language=en-US

U sklopu konferencije održan je i doktorski seminar 17. rujna 2019. godine, pod nazivom „Publishing research in Tourism“ na kojem je aktivno sudjelovala i djelatnica Instituta, Tina Šugar. Cilj doktorskog seminara bio je prikazati različite faze procesa pisanja i podnošenja znanstvenog rada te koje elemente bi trebalo uzeti u obzir prilikom odabira znanstvenog časopisa za objavu rada. Sudionici su naučili što je dobar znanstveni rad, važnost istraživačke etike i strategije upravljanja podacima, što očekuju urednici časopisa prilikom podnošenja rada i kako se nositi sa procesom revizije radova.

The Association for Tourism and Leisure Education and Research (ATLAS) osnovana je 1991. godine radi razvoja transnacionalnih obrazovnih i istraživačkih inicijativa u turizmu i slobodnom vremenu. ATLAS forum služi za promicanje razmjena osoblja i studenata, transnacionalno istraživanje i olakšavanje nastavnog plana i programa te profesionalnog razvoja. Trenutno ima članove u 60 zemalja, a više o samoj organizaciji možete pronaći na sljedećoj web stranici: http://www.atlas-euro.org/home.aspx.