Dana, 25. rujna 2020. godine, održana je 16. po redu međunarodna znanstvena konferencija  „Interdisciplinary Management Research XVI“ u Opatiji. Konferencija je  organizirana od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Poslijediplomskih studija Management i Pforzheim University, Business School, te Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Dr. sc. Kristina Brščić predstavila je na svečanom otvaranju konferencije, EU projekt INTERREG MED WINTER MED - Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean. Na konferenciji su predstavljeni alati kreirani u okviru drugih EU projekata koji će se koristiti u kreiranju regionalnih akcijskih planova za provođenje konkretnih mjera i aktivnosti za razvoj cjelogodišnjeg održivog i odgovornog planiranja turizma na mediteranskim otočnim destinacijama kroz zajedničko planiranje i suradnju uključenih regija: Toskana, Južni Egej, Cipar, Dubrovačko-neretvanska regija, Korzika i Balearski otoci.

Predstavljeni alati su: Toolkit (ALTERECO), Better in Winter (BRANDTour), Sustainable Tourisam Tax (BRANDTour), SULP (CIVITAS DESTINATIONS), SUMA (CIVITAS DESTINATIONS), Toolkit (CO-EVOLVE), Transferability Plan (CO-EVOLVE), Consumeless Model, Guidelines (INTENSE), EUROVELO8 (MEDCYCLETOUR), Management Model (MITOMED+), Tourisam Data Indicators (MITOMED+) i SDK (SMART DESTINATIONS).

U okviru konferencije doktorandica Tina Šugar prezentirala je rezultate rada autora Brščić, K.,  Šugar, T. & Ružić, D. „Importance of measuring tourist satisfaction  with a destination – Empirical study of destination Novigrad“.

Više informacija o samoj konferenciji možete pronaći na linku: https://imr-conference.com/