wintermed logoDana 30. ožujka održana je prva online radionica Transnational Policy Exchange Workshop - From Regional Action Plans To a Strategy for Sustainable Year-round Tourism in Mediterranean Islands kako bi se definirala zajednička vizija, misija i ciljevi transnacionalne strategije WINTER MED projekta. Na radionici je prisustvovalo 98 sudionika različitih profila. Glavni događaj radionice bio je predstavljanje regionalnih akcijskih planova, prioriteta i planiranih aktivnosti uključenih partnerskih regija, a koji prethode izradi zajedničke transnacionalne strategije za razvoj cjelogodišnjeg i održivog turizma na Mediteranskim otočnim destinacijama.

Glavni ciljevi su: promicanje participativnog procesa u uključenim regijama, osnaživanje lokalnih i regionalnih donositelja odluka i ostalih dionika u planiranju održivog turizma, kreiranje alata za poboljšanje regionalnih i nacionalnih akcijskih planova i politika koje se odnose na planiranje održivog i odgovornog turizma na Mediteranskim otocima te uključivanje rezultata u lokalne, regionalne i nacionalne politike kroz kampanju zagovaranja na razini cijele EU.

Ukupno je predstavljeno šest regionalnih akcijskih planova uključenih partnerskih regija: Balearskih otoka, Korzike, Dubrovačko-neretvanske županije, Južnog Egeja, Toskane i Cipra.
Ključna strategija Balearskih otoka od 2021.-2024. uključuje sljedeće glavne smjernice: pametno (smart) odredište, vodstvo i inovacije, upravljanje i sudjelovanje, prilagodba i razvoj turističkih proizvoda, održivi turizam, jačanje kapaciteta (capacity building) te marketing i komunikaciju. Kroz navedene strateške smjernice planiraju se realizirati aktivnosti u okviru 21 cilja i 63 mjere. Korzika je u ključne strateške linije za razdoblje od 2021. do 2027. uključila razvoj i prilagodbu turističkog proizvoda, ekološku tranziciju i inovaciju turističke ponude.
U Dubrovačko – neretvanskoj županiji se za razdoblje od 2022.-2026. regionalnim akcijskom planom kao osnovnim strateškim pravcima na otocima planira: poticati potrošnju, produženje sezone i povećanje izvansezonske potražnje, privlačenje novih tržnih segmenata, stimulacija domaće potražnje razvojem otoka Korčule i Mljeta kao kulturnih turističkih destinacija.
Južni Egej za razdoblje od 2021.-2025. kao ključne strateške linije u regionalnom akcijskom planu planira aktivnosti koje se odnose na upravljanje i uključenost dionika, razvoj i prilagodbu proizvoda, inovacije te komunikaciju.
ANCI Toscana regionalnim akcijskim planom za toskanski arhipelag do 2030. planira kroz upravljanje i uključenost dionika, poticanje konkurentnosti, poboljšanje mobilnosti i povezanosti, te promocijom i komunikacijom zadovoljit ciljeve definirane Agendom za održivi razvoj do 2030. godine.
Glavne smjernice turističke strategije Cipra do 2030. uključuju sljedeće: Cipar kao „Premium“ destinacija tijekom cijele godine, naglašena važnost lokalnoj kulturnoj i prirodnoj baštini, razvoj vrhunske ponudu za specijalizirane niše s posebnim interesima, podrška ulaganjima usmjerenim na smanjenje sezonalnosti, te optimiziranje multiplikativnih učinaka turizma na lokalno gospodarstvo.

Uloga Instituta u projektu je transfer znanja i evaluacija aktivnosti.

Nakon radionice, održan je online sastanak partnera na kojem su dogovorene sljedeće projektne aktivnosti u cilju izrade zajedničke transnacionalne WINTER MED strategije. Sljedeći sastanak partnera održat će se 19. travnja 2021. godine.
Druga radionica Transnational Policy Exchange Workshop planira se organizirati u lipnju.

 sastanak2

slike s workshopa 7

slika s workshopa 3