Upravno vijeće

UpravnoV

Upravno vijeće Instituta za poljoprivredu i turizam:

1. prof.dr.sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
2. dr. sc. Milan Oplanić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, član
3. Blanka Sinčić Pulić, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, Pazin, članica
4. Kristina Ferara Blašković dipl.ing.agr., MInistarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, članica
5. Zoran Užila dipl.ing.agr., predstavnik radničkog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč, članica