Ispis
logo
 
 
 
 
 
 
 
 

ConsumeLess Plus - A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more

Naziv projekta: A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more

AKRONIM: ConsumeLess Plus

Operation number: 7998
Contract NO:
1613980644
Trajanje projekta: 
13 mjeseci,  01. 06. 2021. – 30. 06. 2022.
Vodeći partner na projektu: 
Energy and Water Agency – EWA (Malta)

Voditeljica projekta u Institutu: dr. sc. Kristina Brščić

Program: INTERREG MEDITERAN (MED)

 

O PROJEKTU:

Tip projekta: Multi-modularni projekt koji uključuje prijenos znanja i kapitalizaciju

Prioritetna os 3.: Zaštita i promicanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa

Specifičan cilj 3.1.: Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području

Ukupni budžet projekta: 399.975 eura od toga je 291.720 eura finacirano iz EFRR fonda 85 %

Budžet IPTPO-a: 58.000 eura od toga je 49.300 eura finacirano iz EFRR fonda (85 %)

 

Kratak opis projekta:

ConsumeLess Plus prenosi model koji je testiran tijekom tri godine trajanja ConsumeLess projekta u pet Mediteranskih zemalja (Malta, Italija, Grčka, Albanija i Španjolska).  ConsumeLess model povećava atraktivnost i konkurentnost odredišta poticanjem očuvanja resursa područja. Naime, očuvanje ekosustava, minimiziranje upotrebe resursa (npr. energije i vode), smanjenje količine nastalog otpada, minimiziranje emisija štetnih plinova i zagađenja osigurava dobrobit lokalnog stanovništva i posjetitelja te pritom doprinosi oporavku turizma nakon pandemije COVID-19. Dosad je u ConsumeLess model uključeno otprilike oko 30 destinacija i 300 sudionika i objekata. U okviru modela kreirane su smjernice, priručnici,  protokoli, vodiči, promotivni proizvodi, oznake i komunikacijski materijali. Projektom ConsumeLess Plus planira se implementirati već postojeći model u četiri nove mediteranske regije iz Hrvatske, Crne Gore, Francuske i Cipra uključujući pritom inovativnu marketinšku kampanju razvijenu unutar ConsumeLess projekta. Cilj je pomoći mediteranskim regijama u obnovi odredišta, potičući mala i srednja poduzeća na primjenu zajedničkih načela održivosti. Naime, održivost treba biti vodeće načelo prema oporavku turizma s ciljem promicanja sigurnih odredišta, pritom unapređujući lokalnu proizvodnju i održivi razvoj. Zadatak projekta je prikazati odredište kao ConsumeLess destinaciju koje tako postaje dio mediteranske zajednice koja valorizira prirodne resurse i kulturnu baštinu i koje se usredotočuje na lokalno gospodarstvo i zajednicu.

Ostali projektni partneri:

Pridruženi partneri:

Suradnice na projektu u Institutu:

Osobe zadužene za administraciju i računovodstvene poslove:

Društvene mreže

Saznajte više o ConsumelessMed oznaci

Kriteriji oznake ConsumelessMed

NOVOSTI O PROJEKTU: