Consumeless Plus logoDana 16. i 20. rujna 2021. održani su online sastanci partnera na projektu ConsumeLess Plus u organizaciji partnera -  Energy and Water Agency – EWA (Malta) i Ambiente Italia Srl - AI (Italija). Na sastancima su prisustvovali i ostali projektni partneri: Larnaca-Famagusta District Development Agency – ANETEL (Cipar), Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska), Grad Kotor (Crna Gora) te Chamber of Commerce and Industry Nice Côte d’Azu – CCI Nice (Francuska). Sastanci su održani s ciljem predstavljanja provedenih aktivnosti partnera u okviru projekta, te o postavljenim rokovima za izradu akcijskog plana, komunikacijskih materijala, društvenih mreža i o drugim obavezama projektnih partnera.

Na sastanku održanom 20. 09. raspravljalo se o kreiranju Consume-less strategije te o načinu kako angažirati lokalne dionike i potaknuti ih na uključivanje u projekt. Na webinaru su predstavljene smjernice o potencijalnim lokalnim dionicima te kako unaprijediti zajedničke aktivnosti prema održivom i konkretnom planu. Kroz interaktivnu ploču sudionici su dijelili ideje o tome kako uključiti lokalne dionike te koje je dionike poželjno uključiti s obzirom na obilježja projekta Consumeless Plus.

Iz Instituta su sudjelovale dr. sc. Kristina Brščić, Tina Šugar, Katarina Lovrečić, Joelle Živolić i Rosela Kružić. Također, na sastanku su sudjelovali i predstavnici pridruženog partnera projekta ConsumeLess Plus – Upravnog odjela za turizam Istarske županije, predstavnici Grada Novigrada, Turističke zajednice Grada Poreča i Turističke zajednice Grada Pule, kao i potencijalni članovi lokalnog odbora koji će biti formiran u okviru projekta.

Sljedeća aktivnost Instituta je izrada akcijskog plana projekta ConsumeLess Plus kako bi se ostvario konačan cilj projekta. Pritom će se detaljno planirati aktivnosti i odgovornosti svih uključenih aktera te vremenski okvir za ostvarivanje ciljeva.

webinar 1 consumless

 

webinar 2 consumless