wintermed logo Dana 28. listopada 2021. održano je gostujuće predavanje studentima Fakulteta za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“. Na predavanju su predstavljeni Interreg MED projekti WINTER MED i ConsumeLess Plus.


Projekt WINTER MED prezentirale su dr. sc. Kristina Brščić i Tina Šugar Korda, dok su u izlaganje o projektu ConsumeLess Plus bile uključene i Katarina Lovrečić, Joelle Živolić i Rosela Kružić. Predstavljeni su WINTER MED alati i WINTER MED Strategija „Transnational Year-Round Tourism Strategy for Mediterranean Island Destinations 2021 – 2026“.

U okviru predstavljanja ConsumeLess Plus projekta predstavljeni su Consumeless model, smjernice, kriteriji i memorandum o razumijevanju. Prikazana je i Consumeless platforma na kojoj su prezentirane turističke destinacije i turistički subjekti koji su do sad uključeni u projekt ConsumeLess.

 Predavanje je održano studentima prve godine diplomskog studija na smjeru Management i poduzetništvo u sklopu kolegija “Društveno odgovorno poslovanje“ koje je organizirala izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac. U dva školska sata studenti su imali mogućnost dobiti uvid o projektima WINTER MED i ConsumeLess Plus te o realizaciji istih. Na kraju predavanja su suradnice na projektu ispričale svoju priču o vlastitom putu nakon završetka studija i dolasku na Institut za poljoprivredu i turizam.

WC1

WC2

WC3